SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.10.2021 Konferencja hybrydowa: Współczesne wyzwania polityki gospodarczej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu serdecznie zaprasza na konferencję naukową z cyklu "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej:
Sesja panelowa realizowana pod auspicjami RODM Toruń:

dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UŁ
-"Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii"

dr Mateusz Mokrogulski (SGH)
- "Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19"

dr Jan Wiśniewski (RODM, WSKSiM)
- "Rosyjska ekspansja w Arktyce - kwestie gospodarcze"

dr Krystian Chołaszczyński (WSKSiM)
- "Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską"


2 października 2021 r.
13.30-15.30
Aula WSKSiM w Toruniu
ul. Droga Starotoruńska 3

facebook