SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.09.2021 Debata online: Bałkany Zachodnie: obszar rywalizacji mocarstw światowych RODM Toruń

Problem Bałkan Zachodnich zaczyna nabierać znaczenia. Wielu ekspertów wypowiada się w tej materii. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu również bierze udział w bieżącym dyskursie. Tym razem do loży ekspertów zaprosiliśmy wybitnych znawców tematu oraz mówców.

Pan dr Tomasz Jacek Lis jest historykiem. Pracuje jako adiunkt w zakładzie historii XIX w. Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie. Jest stypendystą fundacji Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

Natomiast Pan Redaktor Jakub Lachert jest redaktorem naczelnym Portalu Trójmorze. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół takich kwestii jak polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, w tym, w szczególności, polityka wschodnia, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie w procesie integracji z UE oraz znaczenie geopolityczne Inicjatywy Trójmorza.

Bałkany, Bałkany Zachodnie, Kocioł Bałkański, etc. - definicyjne problemy z określeniem geopolitycznego regionu zaczynają mieć wpływ na światowych decydentów.

Pojęcie „Bałkany Zachodnie” zostało przyjęte w Unii Europejskiej po to, aby ująć sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, jako ewentualnych przyszłych członków tej organizacji: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Serbia.

Czy zatem winniśmy pojęcie Bałkany Zachodnie rozumieć w perspektywie działań Brukseli? A może jest to tylko pojęcie życzeniowe?

Czy zatem Bałkany Zachodnie to pojęcie odpowiednie? A może Bałkany, albo Kocioł Bałkański jak przed ponad stu laty, to lepsze oznaczenie obszaru wewnątrz UE, ale będącego poza ramami tej organizacji?

Unia Europejska prowadzi politykę mającą na celu wsparcie stopniowej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią. Chorwacja, jako pierwsze z siedmiu państw tego regionu, przystąpiła do Unii, a oficjalnymi krajami kandydującymi są Czarnogóra, Serbia, Republika Macedonii Północnej i Albania. Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych krajów kandydujących.

Ale wciąż państwa te nie są częścią UE. W co gra zatem UE? A w co poszczególnekraje regionu?

Czy wciąż istnieje perspektywa rozszerzenia, czy też jest to próba zakamuflowania „geopolitycznego przeciągu”?

Inna poruszona kwestia, to aspekt wpływów na Bałkanach, o które walczą z Unią Europejską państwa trzecie i wcale nie jest pewne, że Unia tę walkę wygra. Zwraca się uwagę, że państwa Bałkanów Zachodnich borykają się z wewnętrznymi problemami, które powodują, że cały czas znajdują się na obrzeżach integracji.

Spośród państw regionu negocjacje z Unią rozpoczęły Czarnogóra i Serbia, rozmowy z Macedonią Północną blokuje Bułgaria, dlatego jest pomysł, żeby Albania, która została zaakceptowana, samodzielnie negocjowała. Natomiast Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina są dalekie od rozpoczęcia negocjacji. Poza tym, wciąż istnieje kwestia serbska, która destabilizuje Bośnię i Hercegowinę, Turcja z kryzysem migracyjnym, rosyjskie i chińskie szczepionki, które działają w kontrze do europejskiego „szczepionkowego nacjonalizmu”.

Skoro Bałkany Zachodnie to obszar rywalizacji, kto może być w przyszłości zwycięzcą?

Na te i inne kwestie rozmawiali prelegenci. Debatę online moderował dr Krystian Chołaszczyński, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


Zapraszamy!facebook