SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.10.2021 Współczesne wyzwania polityki gospodarczej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był jednym z współorganizatorów konferencji naukowej z cyklu "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej". Podczas jej trwania została zorganizowana sesja panelowa: Polityka pieniężna i sektor bankowy w Unii Europejskiej – aktualne wyzwania.

Wzięli w niej udział:

dr Mateusz Mokrogulski (SGH)
- "Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19"

dr Mateusz Guzikowski (SGH)
„Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy stymulujące wzrost gospodarczy”

dr Jan Wiśniewski (RODM, WSKSiM)
- "Rosyjska ekspansja w Arktyce - kwestie gospodarcze"

dr Krystian Chołaszczyński (WSKSiM)
- "Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską"

Online łączyła się z uczestnikami dyskusji dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

Moderatorem panelu był dr Krystian Chołaszczyński.

Sesja panelowa została realizowana pod auspicjami RODM Toruń.
facebook