SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.09.2021 Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski. Raport za rok 2020 RODM Toruń

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało roczny raport dotyczący eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego za rok 2020.

Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat podstaw prawnych oraz genezy powstania i funkcjonowania polskiego systemu kontroli eksportu towarów, usług i technologii o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Informacje gromadzone i udostępnianie przez organy administracji publicznej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą pozwalają na ocenę obecnej kondycji polskiego przemysłu obronnego w kontekście jego potencjalnej ekspansji na rynkach zagranicznych.

Zeszłoroczne wyniki polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego są zbliżone do danych prezentowanych w Raporcie za rok 2019 osiągając wartość 392, 5 mln euro. Jednocześnie zauważalna jest zmiana wartości oraz liczby udzielonych zezwoleń wywozowych do krajów UE oraz państw trzecich - z poziomu 1106 do 935. Wśród największych zagranicznych odbiorców nalazły się podmioty z USA (35% wartości eksportu), Filipin (18%), Ukrainy (6%) oraz Wietnamu i Algierii (po 5%).

Publikacja raportu to realizacja obowiązku ustawowego oraz międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie przestrzegania zasady przejrzystości transferów uzbrojenia. Stanowi także jeden z elementów polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz promocji oraz wsparcia polskich przedsiębiorstw na wymagającym międzynarodowym rynku towarów i usług branży obronnej.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością raportu.

Eksport​_uzbrojenia​_i​_sprzętu​_wojskowego​_z​_Polski​_2020​_PL.pdf 1.09MBfacebook