SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.09.2021 POLSCY NAUKOWCY - Napoleon Nikodem Cybulski RODM Toruń

Fizjolog, współodkrywca adrenaliny, jeden z twórców endokrynologii, współodkrywca prądów czynnościowych mózgu oraz pionier elektroencefalografii.

Napoleon Nikodem Cybulski urodził się 14 września 1854 w Krzywonosach, na Wileńszczyźnie, jako syn Józefa Napoleona herbu Prawdzic i Marcjanny z Hutorowiczów. Ukończył gimnazjum w Mińsku, a następnie studiował medycynę w Akademii Wojskowo-Medycznej w Petersburgu. Dyplom lekarza otrzymał w 1880 roku „ze szczególną pochwałą”. W latach 1877-1885 pracował w Akademii Wojskowo-Medycznej jako asystent w Katedrze Fizjologii u Iwana Tarchanowa.

W 1885 otrzymał stopień doktora medycyny za pracę nad Badaniem prędkością ruchu krwi za pomocą fotohemotachometru. Był to przyrząd, który pozwalał mierzyć prędkość przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, a zarazem rejestrować ten proces fotograficznie.

Za pomocą tego przyrządu Andrzejem Klisiecki przeprowadził w latach 30 i 40 ubiegłego wieku głośne badania nad zmianami ciśnienia tętniczego krwi w zależności od faz akcji skurczowej serca. W tym samym roku przeprowadził się do Krakowa i podjął pracę jako kierownik Katedry Fizjologii w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie jako dziekan Wydziału Lekarskiego oraz później jako prorektor i rektor uczelni.


Zapraszamy!