SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23-24.10.2021 Jeden świat wiele kultur RODM Toruń

W dniach 23-24 października 2021 roku w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej miała miejsce dwunasta już edycja kongresu Jeden świat – wiele kultur. Podczas wydarzenia toruński ośrodek był reprezentowany przez koordynatora dr. Jana Wiśniewskiego.

Tematem przewodnim Kongresu był temat „Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie”. Ta niezwykle istotna problematyka, która w chwili obecnej dotyka prawie każdej strefy funkcjonowania społeczeństwa, domaga się badań i przemyśleń zarówno z wnętrza poszczególnych dyscyplin jak i z perspektyw interdyscyplinarnych. Podczas kongresu odbyła się niezwykle interesująca wymiana myśli na ten fundamentalny temat w gronie prawników, teologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, pedagogów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. W wydarzeniu Udział wzięli badacze z wiodących ośrodków akademickich z kraju i ze świata, m.in. z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie czy Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Pradze.

Kongresowi towarzyszyła wystawa "Wielcy Polacy w kulturze", przygotowana i udostępniona przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, który był zarazem po raz kolejny partnerem wydarzenia.

Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata.

Tegoroczna edycja Kongresu, podobnie jak poprzednie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.


facebook