SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

4-5.11.2021 Konferencja: Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną RODM Toruń

W dniach 4-5 listopada 2021 r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”, która odbyła się w Centrum Dialogu Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Jej organizatorem było Laboratorium Wolności Religijnej, a partnerem Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym i on-line. Konferencja odbyła się w języku angielskim. Udział w niej wzięli wybitni prelegenci reprezentujący różne dyscypliny nauki pochodzący z Polski, jak i zagranicy. Podejmowali oni temat stanu wolności religijnej, istniejących wobec niej wyzwań oraz zagrożeń w formie piętnastu głównych prelekcji.

Ponadto w programie przewidziane były dwie równoległe sesje naukowe, podczas których uczestnicy zaprezentowali wyniki prowadzonych prac badawczych.

Wydarzenie było doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat różnorodnych mechanizmów społecznych, politycznych i prawnych mających wpływ na obecny kształt wolności religijnej nie tylko w Polsce, ale też w wielu zakątkach świata.

Podczas konferencji została również zaprezentowana wystawa RODM Toruń „Nasze milczenie jest naszym wstydem. Prześladowanie religijne i etniczne we współczesnym świecie”, a dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM Toruń – wziął udział w konferencji prasowej, poprzedzającej część naukową.facebook