SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.11.2021 Konferencja: "Prawda a historia - Polska wobec wschodnich sąsiadów” RODM Toruń

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Fundacja Lux Veritatis byli organizatorami konferencji pt. „Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów”.

Konferencja odbyła się 16 listopada 2021 w Auli AKSiM.

Po zakończeniu I wojny światowej i podpisaniu traktatów kończących ten konflikt, zmienił się układ sił europejskich. Dominującą rolę zaczęły odgrywać państwa Europy Zachodniej: Francja i Wielka Brytania. Upadły imperia, w tym II Rzesza Niemiecka, carska Rosja i habsburskie Austro-Węgry, które ponad sto dwadzieścia lat wcześniej dokonały rozbioru ziem I Rzeczypospolitej. Klęska państw zaborczych dała szanse Polakom na utworzenie niepodległego państwa. Przystąpiono do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy, 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczęło się tworzenie zrębów państwowości i organizacja rękojmi niepodległości kraju – Wojska Polskiego. W latach 1918–1921 na ziemiach polskich toczyło się sześć konfliktów zbrojnych, z czego tylko jeden zagrażał niepodległości – była to wojna polsko-bolszewicka.


program

11.00 – otwarcie konferencji
– o. dr Zdzisław Klafka, rektor AKSiM

11.10 – Priorytety polskiej polityki zagranicznej II RP
- prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

11.40 – Od konfliktu do współpracy. Polska i Ukraina w latach 1918-1921
- prof. dr hab. Zbigniew Karpus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.00 - Wojna polsko-bolszewicka i traktat ryski
- dr Jan Wiśniewski, AKSiM

12.20 – Polska – Ukraina. Walka o pamięć i krzyże
– dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej

12.40 – Odkrywanie kart historii
– red. Katarzyna Cegielska, AKSiM

12.50 – podsumowanie konferencjifacebook