SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.06.2022 Wywiad z prof. Arkadiuszem Radwanem, Zastępcą Dyrektora Akademii Dyplomatycznej ds. współpracy międzynarodowej i promocji RODM Toruń

W dniach 27-29 kwietnia 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych miało miejsce spotkanie członków partnerstwa strategicznego w ramach projektu RIPEC.

Projekt RIPEC (Research for Innovative Practices in Emergency Management of Erasmus) to realizacja współpracy pomiędzy sześcioma uczelniami europejskimi:

- Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska);
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy);
-Universidad de Cádiz (Hiszpania);
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy);
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy);
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja).

Grupa naukowców z wymienionych sześciu ośrodków badawczych, próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby zminimalizować pojawiające się w tym trudnym czasie pandemicznym problemy w ramach projektów, które umożliwiają wyjazdy zagraniczne studentom oraz wykładowcom w celach naukowych.

Ufamy, że przeprowadzone wspólnie badania, omówione kluczowe zagadnienia, udzielone odpowiedzi na nurtujące pytania, a przez to wypracowane wnioski, przyczynią się do zwiększenia jakości programów moblinościowych realizowanych nie tylko na obszarze Europy, ale i całego świata.

Jednym z ważniejszych punktów napiętego programu, był wyjątkowy wykład przedstawiciela polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych MSZ. Prof. Arkadiusz Radwan jest Zastępcą Dyrektora Akademii Dyplomatycznej ds. współpracy międzynarodowej i promocji, odwiedził Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, gdzie wygłosił wykład pt. „It’s not just Russian aggression against Ukraine. It is a war against Europe” dla uczestników międzynarodowego spotkania w ramach projektu RIPEC z Hiszpanii, Włoch, Czech, Grecji i Polski oraz dla gości z programu Erasmus+ z Turcji i Turkmenistanu.

Specjalnie dla RODM Toruń, Pan Profesor udzielił wywiadu po swoim wykładzie.

Zapraszamy do obejrzenia!