SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.07.2026 Rzeczpospolita Obojga Narodów z dziejów współpracy polsko-litewskiej RODM Toruń

Unia podpisana w Lublinie w 1569 roku doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku dobrowolnego połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał jeden z największych terytorialnie krajów w Europie, o jednym z najbardziej demokratycznych ustrojów politycznych na kontynencie.

W państwie tym mieszkało wiele narodów - oprócz dominujących liczebnie Polaków - mieszkali Litwini, Rusini, Kozacy, Ormianie i Żydzi oraz wyznawano różne religie. Sprzyjało to rozwojowi kultury, ale rodziło też wiele problemów. Unia była niespotykanym wówczas przykładem, że dwa kraje mogą się porozumieć i zjednoczyć w pokojowy sposób. Przetrwała ponad dwieście lat i na trwałe wpisała się do historii obu państw.

Na temat wzajemnej współpracy w okresie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów z prof. dr hab. Wojciechem Polakiem – Dyrektorem Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wiceprzewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiał dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM Toruń.


Zapraszamy do wysłuchania debaty!