SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.07.2026 Debata: Pierwszy rozbiór Polski 1772. Początek rewolucji geopolitycznej w Europie Środkowej i Wschodniej - historia zamknięta? RODM Toruń

W 1772 roku w Petersburgu doszło do podpisaniu aktu I rozbioru Polski. Akt ten był wynikiem ekspansywnej polityki zagranicznej sąsiednich mocarstw: Rosji, Austrii i Prus, a także dezorganizacji wewnątrz Królestwa Polskiego.

Bezpośrednią przyczyną było stłumienie przez wojska rosyjskie konfederacji barskiej, a poprzez działania dezinformacyjne mocarstw zaborczych Rzeczypospolita zyskała na arenie międzynarodowej opinie państwa niestabilnego i niezdolnego do utrzymania porządku. Rozbiory doprowadziły do zmian geopolitycznych na arenie międzynarodowej.

Na wspomniany temat rozmawiał prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


Zapraszamy do wysłuchania debaty!