SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.12.2022 r. Gościliśmy.... RODM Toruń

Dzięki świetnej współpracy między Biurem Projektów Europejskich AKSiM, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biurem Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (program Erasmus+) mogliśmy gościć kolejnego wybitnego specjalistę.

Pomimo zbliżających się świąt, wciąż ciężko pracujemy....

W minionym tygodniu gościliśmy świetnego eksperta, historyka, prof. dr Jonasa Vaičenonisa.

Pan profesor reprezentuje Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz jest kierownikiem Oddziału Zamkowego Muzeum Miejskiego w Kownie (Litwa). Jego cykl wykładów dla młodzieży i studentów cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.


Poniżej fotorelacja!Jonas Vaičenonis

Historyk, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego, doktor nauk humanistycznych

Urodzony w 1969 roku 25 października Kowno, Žaliakalnyi. 1990-2003 studiował na uniwersytetach w Wilnie i Witolda Wielkiego . w 2003 roku VDU obronił pracę doktorską z zakresu historii. 1987-2006 pracował w Muzeum Wielkiej Wojny Witolda. od 2001 _ Asystent na pół etatu w Departamencie Administracji Publicznej VMU , 2004-2005. - Wykładowca Katedry Historii Wydziału Humanistycznego VMU, 2006 - 2012 . Od 2012 docent Katedry Historii VMU HMF. Od września jest profesorem na Wydziale Historii VMU HMF. w 2010 roku 30 Czerwcad. otrzymał tytuł pedagogiczny docenta. Od 2006 września do 2008 r wicedziekan HMF VDU w czerwcu. w 2008 3 czerwca powołany na stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego WUM. 2010 - 2015 Prodziekan VDU HMF. w 2017 roku 27 września Senat Uniwersytetu Witolda Wielkiego nadał tytuł pedagogiczny profesora. 2013-2015 Kierownik naukowy Instytutu Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu w Kłajpedzie w projekcie „Znaczenie organizacji paramilitarnych w systemie obronnym państwa: przypadek Związku Strzeleckiego Litwy” MIP-13001/2013. 2015-2019 Kierownik Centrum Historii Kowna Uniwersytetu Witolda Wielkiego HMF, starszy pracownik naukowy. od 2015 r Członek Rady Uniwersytetu Witolda Wielkiego. od 2019 r Kierownik Oddziału Zamkowego Muzeum Miejskiego w Kownie.

Dziedziny studiów i badań naukowych

1918 - 1940 _ Historia wojskowości i dyplomacji Republiki Litewskiej . Szczególnie interesuje się mniejszościami narodowymi w wojsku, mundurologią i historią uzbrojenia, życiem publicznym wojska, obrzędowością wojskową, historią poszczególnych jednostek wojskowych, jeńcami wojennymi, historią Litewskiego Związku Strzeleckiego . Także w latach 1918-1940 dzieje miasta Kowna z tamtego okresu.

Publikacje

W 2004 roku opublikował dwie monografie: „Armia litewska w wirze państwowego życia politycznego (1927-1940)” ( Versus aureus ) oraz „Mundur wojskowy litewski i broń lekka w XX wieku” ( Baltos lankos ), 2005. CD „Armia Litewska w walce o niepodległość 1918-1920” ( Versus aureus , studio „Be pykčio”) , 2011 monografia „Wojna litewska. Od Bałtów do XXI wieku: armia, fortyfikacje, bitwy i watażkowie” ( Šviesa), znalazło się również w encyklopedycznej publikacji „Liethuva. Encyklopedia rodzinna” (2005), album książkowy „Kowno. Historia, przeszłość, teraźniejszość” (2006), autorka odrębnych tekstów i publikacji dla zainteresowanych historią Litwy, „Ucieczka Litwy” (2006), „Symbole państwa litewskiego” (2006), „Prezydenci Litwy” ( 2007), „Marsz na Wilno” (2007). W ciągu kilku lat opublikował ponad 15 artykułów naukowych w różnych prasach litewskich, łotewskich i polskich, obronił trzy rozprawy doktorskie, uczestniczył w siedmiu radach naukowych obrony prac doktorskich, przeczytał ponad 30 doniesień na konferencjach naukowych na Litwie i za granicą . Od 2001 współpracuje z redakcjami naukowymi encyklopedii Powszechnej Litwy i Małej Litwy.