SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.03.2023 Oświadczenie w związku z eskalacją przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu RODM w Toruniu

Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar na przestrzeni ostatniego roku i ostatnich miesięcy.

W tym kontekście ze zmartwieniem śledzimy informacje o dzisiejszej operacji izraelskich sił bezpieczeństwa w Nablusie, w wyniku której zginęło co najmniej 10 osób, 97 zostało rannych, a ponad 200 ucierpiało w wyniku zastosowania gazu łzawiącego.

Zgodnie z duchem oświadczenia przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z 20 lutego 2023 roku, wzywamy do powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań utrudniających dialog oraz do natychmiastowej deeskalacji i do przywrócenia spokoju. Podkreślamy, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym śmiercionośna siła powinna być stosowana w sposób proporcjonalny i tylko w ostateczności, a ludność cywilna zawsze podlega ochronie. Nieproporcjonalne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, prowadzące do ofiar wśród ludności cywilnej, jest niedopuszczalne.