RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2019

13-14.06.2019 Zapomniane ludobójstwo. „operacja polska” NKWD w latach 1937-1938 RODM Toruń

Wykład dr Jana Wiśniewskiego (koordynatora RODM-u Toruń) pt. „Zapomniane ludobójstwo. „operacja polska” NKWD w latach 1937-1938” w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 roku

WIĘCEJ INFORMACJI

05.06.2019 Wystawa z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej RODM Toruń

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z z Fundacją Centrum Europejskie NATOLIN przygotowało wystawę z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.06.2019 Polska aktywna w dyskusji o przyszłej Agendzie Strategicznej UE na lata 2019-2024 RODM Toruń

W związku z rozpoczynającym się po wyborach do Parlamentu Europejskiego nowym cyklem legislacyjnym w UE, Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20-21 czerwca br. przyjmie Agendę Strategiczną UE na lata 2019-2024. Polska aktywnie angażuje się w opracowanie dokumentu.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2019 Konferencja historyczna „Prawa człowieka w Europie. 15 lat Polski w UE” RODM Toruń

Rok 2019 obfituje w ważne rocznice historyczne. Właśnie mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Papieża-Polaka do Ojczyzny oraz tyle samo od pierwszych wyborów powszechnych do Parlamentu Europejskie. Dla polskiej transformacji ustrojowej niezwykle ważny był dzień 4 czerwca 1989 r. mija właśnie 30 lat od pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów, w których to władza komunistyczny poniosła klęskę, a nasz kraj wszedł na drogę demokratycznych zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2019 Organizacja i system prawny w Parlamencie Europejskim RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialne wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego "Organizacja i system prawny w Parlamencie Europejskim".

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2019 Stoisko informacyjne RODM Toruń RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował stoisko informacyjne w Aleksandrowie Kujawskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował studiu telewizyjnym Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu warsztaty "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski"

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 NATO w polskiej perspektywie 1989-2019 RODM Toruń

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt. „NATO w polskiej perspektywie 1989-2019".

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 WARSAW HUMANITARIAN EXPO (WHE)
– WARSZAWSKIE TARGI HUMANITARNE
RODM Toruń

Zapraszamy do odwiedzenia Miasteczka Humanitarnego podczas Warszawskich Targów Humanitarnych WHE 2019, które odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na terenie wystawowym PTAK EXPO w Nadarzynie k. Warszawy.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.05.2019 Traktat Wersalski. Kształtowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej. RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zorganizowały konferencję naukową "Traktat Wersalski. Kształotowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej."

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji RODM Toruń

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2018. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 30 czerwca 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej RODM Toruń

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Miasto Golub-Dobrzyń, oraz partnerzy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy zapraszają na konfernecję "Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej".

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 Polskie tradycje demokratyczne RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Polskie tradycje demokratyczne".

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 Kujawy na tle dziejów Polski RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Kujawy na tle dziejów Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

29.04.2019 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował warsztaty mgr. Bartłomieja Olchowika "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne"

WIĘCEJ INFORMACJI

29.04.2019 WIelcy Polacy w kulturze. RODM Toruń

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbył się wykład dr Grzegorza Osińskiego pt. „Wielcy Polacy w kulturze”. Prelekcja odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. św. Józefa 23/35.

WIĘCEJ INFORMACJI

25-26.04.2019 Konferencja: "DZIECI OFF-LINE - JAK WŁĄCZYĆ JE DO ŻYCIA" RODM Toruń

Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały one wówczas miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

25-26.04.2019 Spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Tunezyjskiej Sghaiera Fatnassi w Polsce RODM Toruń

Dnia 16 kwietnia 2019 w Ratuszu Staromiejskim miało miejsce spotkanie z JE Ambasadora Republiki Tunezyjskiej w Polsce Sghaiera Fatnassi. Spotkanie odbyło się w ramach „Dnia promocji gospodarki i turystyki tunezyjskiej”, które nawiązywało m.in. do 60 . rocznicy nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Polską a Tunezją. Podczas tej wizyty otwarto Konsulat Honorowy Tunezji w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

25-26.04.2019 Konferencja: "DZIECI OFF-LINE - JAK WŁĄCZYĆ JE DO ŻYCIA" RODM Toruń

Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały one wówczas miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.04.2019 RODM: wystawa IPN prezentująca sylwetki kapłanów z archidiecezji wileńskiej ratujących Żydów w czasie II wojny światowej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zorganizował prezentację wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pt. Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej (1941-1944).

WIĘCEJ INFORMACJI

05.04.2019 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 5 kwietnia 2019 r. wykład w Zespole Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.04.2019 Stoisko informacyjne RODM w Toruniu RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował stoisko informacyjne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.03.2019 Wykłady na temat NATO i polskiej obronności RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 28 marca 2019 roku zorganizował wykłady w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.03.2019 XXII Forum Polonijne RODM Toruń

Serdecznie zapraszamy na XXII Forum Polonijne, które odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3. W tym roku pochylimy się nad tematem: "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej".

WIĘCEJ INFORMACJI

22.03.2019 BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink! RODM Toruń

Międzynarodowy konkurs na plakat „BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink!”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza międzynarodowy konkurs na plakat towarzyszący 10. Dorocznemu Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

WIĘCEJ INFORMACJI

21.03.2019 Zostań dyplomatą! RODM Toruń

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2019B. Aplikacja przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji i otwiera ścieżkę kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.03.2019 Konferencja "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny" RODM Toruń

Dnia 21 marca 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce ważne wydarzenie. Odbyła się naukowa konferencja historyczna pt.: „Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny”. Organizatorami byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.03.2019 Pierwsze spotkanie koordynatorów i konsultantów sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w projekcie na lata 2019-2021 RODM Toruń

W dniach 19-20 marca 2019 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie Koordynatorów i Konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowych, które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.03.2019 Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji w 2019 roku RODM Toruń

Dnia 14 marca 2019 r. Minister Spraw Zagranicznych, prof. Jacek Czaputowicz wygłosił expose, w którym poinformował o priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Wśród uczestników wydarzenia, obok członków polskiego parlamentu, byli przedstawiciele rządu, a także reprezentanci korpusu dyplomatycznego. Honorowym gościem trzydziestego wystąpienia szefa MSZ w historii III RP – jak zauważył minister Czaputowicz - był jak zawsze Prezydent Andrzej Duda.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.03.2019 Cykl wykładów profesora Felipe Salvosa II z FIlipin. RODM Toruń

W ramach międzyuczelnianej współpracy do Torunia zawitał filipiński profesor akademicki oraz dziennikarz, Felipe Salvosa II. Dzięki uprzejmości profesora, wygłosił on specjalnie dla Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu cykl wykładów.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.03.2019 Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019 RODM Toruń

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

WIĘCEJ INFORMACJI

03.03.2019 Nabór na stanowisko Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children w ONZ RODM Toruń

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Sekretariat ONZ ogłosił nabór na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Przemocy wobec Dzieci (Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children), na szczeblu Asystenta Sekretarza Generalnego, z siedzibą w Nowym Jorku.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.03.2019 Konferencja "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na konferencję naukową "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny"

WIĘCEJ INFORMACJI

01.03.2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r RODM Toruń

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r. (niedziela). Będąc za granicą - można oddać swój głos!

WIĘCEJ INFORMACJI

21.02.2019 Siły zbrojne RP w strukturze NATO RODM Toruń

W 2019 roku obchodzimy 70-lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 r. podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, powołujący NATO, który wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. Stanowił on zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, którego ofiarą padłoby którekolwiek z państw Sojuszu. Oprócz świętowania rocznicy 70-lecia istnienia NATO, obchodzimy również 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.02.2019 Wykład "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład magistra Mateusza Kalety "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2019 Wykład "Warsztaty pracy korespondenta prasowego" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład redaktor Katarzyny Cegielskiej "Warsztaty pracy korespondenta prasowego"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2019 Wykład inaugurujący działalność RODM w Toruniu w projekcie na lata 2019-2021 - "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski". RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład doktora Jana Wiśniewskiego, inaugurujący działalność RODM w Toruniu w projekcie na lata 2019-2021, "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski."

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook