SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2020

22.12.2020 Losy duchowieństwa polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 RODM Toruń poleca

Regionalny ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu serdecznie zaprasza na rozmowę dotyczącą losów duchowieństwa polskiego podczas okupacji Niemiec hitlerowskich w latach 1939-1945.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.12.2020 Wykład: UNIKATOWE ROZWIĄZANIA USTROJOWO-SYSTEMOWE W BOŚNI I HERCEGOWINIE RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład online doktora Krystiana Chołaszczyńskiego: „unikatowe rozwiązania ustrojowo-systemowe w Bośni i Hercegowinie”.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.12.2020 LAUREACI KONKURSU "GRUPA WYSZEHRADZKA" RODM Toruń poleca

W związku ze zbliżającą się 30-tą rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej, przypadającą na 15 lutego 2021 r., chcieliśmy przybliżyć Państwu - a szczególnie uczniom województwa kujawsko-pomorskiego - rolę i znaczenie V4 dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa obszaru Europy Środkowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.12.2020 WYKŁAD ONLINE: WSPÓŁCZESNA SYTUACJA CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIE RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. Waldemara Cisło "Współczesna sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, z szczególnym uwzględnieniem Libanu, Syrii i Iraku." Spotkanie poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

09.12.2020 WYKŁAD ONLINE: Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r. RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład prof. Zbigniewa Karpusa "Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r." Spotkanie poprowadzi dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

27.11.2020 DEBATA ONLINE: "NOWA" TURCJA I JEJ POLITYKA ZAGRANICZNA: MIĘDZY NATO A AMBICJAMI REGIONALNYMI RODM Toruń poleca

Stosunek krajów Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych dla konfrontacyjnej polityki tureckiej w ostatnich latach wydaje się całkowicie zmieniać. Kolejne pola konfliktu powodują wzrastające napięcia. Konflikt z Grecją i Cyprem, którego główną osią jest spór dotyczący wyznaczenia wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Śródziemnym, na obszarze której znajdują się lub mogą czekać na odkrycie znaczące złoża gazu; aktywny udział w konflikcie w Libii po stronie islamistycznego Rządu Jedności Narodowej Fajiza as-Saarradża przeciw Libijskiej Armii Narodowej gen. Khalify Haftara, spór z Izraelem o stosunek do Palestyńczyków; działania militarne przeciwko Kurdom w Syrii, a także ostatni konflikt o Górski Karabach, w którym Turcja aktywnie wsparła stronę azerską, powodują narastanie przeświadczenia o nieobliczalności polityki zagranicznej Turcji.

WIĘCEJ INFORMACJI

20-21.11.2020 XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki RODM Toruń poleca

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się dwudniowy XIII Międzynarodowy Kongres. Odbywał się w dniach 20-21 listopada 2020 r., pod hasłem „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”. Wydarzenie dedykowane było zmarłemu w tym roku ks. kard. Zenonowi Grocholewskiemu, Prefektowi Seniorowi Kongregacji Wychowania Katolickiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.11.2020 Mikołaj Kopernik w rozmowie z Bogiem w londyńskiej National Gallery RODM Toruń poleca

Wiosną 2021 roku do londyńskiej National Gallery trafi po raz pierwszy w historii monumentalny obraz najsłynniejszego polskiego malarza XIX wieku Jana Matejki przedstawiający astronoma Mikołaja Kopernika w rozmowie z Bogiem. Imponujących rozmiarów obraz, który rzadko opuszcza swój dom w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie stanowił część nowej wystawy przybliżającej zwiedzającym twórczość Jana Matejki (1838-1893). Matejko to niezwykle wyrazisty artysta. Mimo że powszechnie w Polsce od dawna uważany jest za malarza narodowego, poza granicami kraju pozostał w dużej mierze nieznany.

WIĘCEJ INFORMACJI

20-21.11.2020 XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki RODM Toruń poleca

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego JP II oraz Instytut św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” zapraszają na XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki ku czci śp. JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego

WIĘCEJ INFORMACJI

12.11.2020 Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań RODM Toruń poleca

W dniach 16-17 listopada 2020 r. odbędzie się wirtualna Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań. Jest to trzecia edycja Konferencji Ministerialnej – w roku 2020 r. jej organizatorem jest Polska.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.11.2020 Wykład online koordynatora RODM Toruń dr Jana Wiśniewskiego pt. "Emigranci, uchodźcy i zesłańcy - z historii polskiej diaspory na świecie" wygłoszony podczas trwania „Internetowego Forum Polonijnego” RODM Toruń poleca

Dr Jan Wiśniewski wygłosił wykład podczas spotkania online do uczestników „Internetowego Forum Polonijnego”. Uczestnikami tejże inicjatywy jest w większości młodzież polonijna, reprezentująca wiele krajów, w których mieszkają Polacy.

WIĘCEJ INFORMACJI

7.11.2020 Konkurs "Organizacja Narodów Zjednoczonych – 75 lat na straży bezpieczeństwa i pokoju" RODM Toruń poleca

Chcąc podtrzymać tradycję i w tym roku nie zabraknie konkursu poświęconego ważnym aspektom związanym z polską polityką zagraniczną. Tym razem chcemy upowszechnić wiedzę o Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ i 75 lat istnienia tejże organizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.10.2020 W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na część pierwszą z cyklu "W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Uwięzienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej".

WIĘCEJ INFORMACJI

29.10.2020 RODM w Toruniu był organizatorem wykładu dr Jana Wiśniewskiego pt. "Rosyjska obecność militarna na Białorusi". RODM Toruń poleca

Sfałszowane wybory prezydenckie w Białorusi w sierpniu 2020 r., według których wieloletni dyktator Alaksandr Łukaszenka, zdobył aż 80 procent głosów w pierwszej turze - doprowadziły do wybuchu olbrzymich protestów w tym kraju. Realne poparcie dla nieuznawanego przez społeczność międzynarodową i większość narodu białoruskiego "prezydenta" Łukaszenki jest niskie jak nigdy i według różnych niezależnych badań, może się cieszyć poparciem około 10-15 procent głosujących.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2020 Debata: Geopolityczne aspekty konfliktu o Górski Karabach RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu w debacie online podjął temat: "Geopolityczne aspekty konfliktu o Górski Karabach". W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Grochmalski - Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz dr Piotr Lewandowsk - Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Moderatorem debaty był koordynator RODM w Toruniu dr Jan Wiśniewski RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

14.10.2020 Dzień Papieża Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Dzień Papieża Jana Pawła II: w 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Wykład księdza profesora dr hab. Pawła Bortkiewicza TChr.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.10.2020 Konferencja „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej” RODM Toruń poleca

Dnia 10 października 2020 r. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Konferencja „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Zakład Polityki Ekonomicznej. Partnerem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.10.2020 Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pn. „Wolność religijna i edukacja” RODM Toruń poleca

W dniach od 8 do 10 października 2020 r. odbyła się w trybie zdalnym międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wolność religijna i edukacja” (International Interdisciplinary Conference „Religious Freedom and Education”). Organizatorem wydarzenia był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współpracy z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Partnerem tej konferencji był natomiast Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.10.2020 Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. wyboru sędziego ETPC RODM Toruń poleca

W związku z upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko

WIĘCEJ INFORMACJI

09.10.2020 Konkurs "Grupa Wyszehradzka" RODM Toruń poleca

Chcąc podtrzymać tradycję i w tym roku nie zabraknie konkursu poświęconego ważnym aspektom związanym z polską polityką zagraniczną. Tym razem chcemy upowszechnić wiedzę o Grupie Wyszehradzkiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.10.2020 Geopolityka największych mocarstw świata – Chiny. Wykład dr Jana Wiśniewskiego RODM Toruń poleca

Kto będzie rządzić światem? Chiny znalazł się ponownie na ścieżce powrotu do statusu światowego mocarstwa czy nawet supermocarstwa, z czego zbyt wiele elit na Zachodzie zbyt długo nie zdawało sobie sprawy. A władze Chińskiej Republiki Ludowej coraz częściej daje wyraz, iż ostatnie dwieście kilkadziesiąt lat - czas dominacji Zachodu - dobiega końca, a one wracają do centrum światowej sceny. O tym coraz częściej wspomina sam przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i wiele tytułów prac książkowych po chińsku.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.09.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA RODM Toruń poleca

Miasto Golub-Dobrzyń i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu byli organizatorami uroczystości Światowego Dnia Sybiraka. W ich trakcie odbyła się konferencja naukowa pt. "Na nieludzkiej ziemi". Deportacje Polaków wgłąb ZSRR w latach 1939-1945.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.09.2020 Seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie" RODM Toruń poleca

Dnia 9 września 2020 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie, przy ul. Dworcowej 1 odbyło się seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie".

WIĘCEJ INFORMACJI

08.09.2020 Debata online: Dokąd zmierza Białoruś? Stan obecny i perspektywy rozwoju sytuacji politycznej RODM Toruń poleca

Jesteśmy już po debacie online, która poświęcona była niezwykle ważnej kwestii. Białoruś to nasz sąsiad, lecz ostatnio dzieją się tam niepokojące rzeczy.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.09.2020 Wykład online: dr Krystiana Chołaszczyńskiego: Chwała oręża polskiego: Jan Karol Chodkiewicz RODM Toruń poleca

Postać Jana Karola Chodkiewicza bez wątpienia kojarzymy z bitwą pod Kircholmem. Współcześnie sławę można stworzyć w oparciu o m. in.: jeden utwór muzyczny. Idolami stają się aktorki, modelki, celebrytki i celebryci. W XVI i XVII w. porównywalną sławą cieszyli się dowódcy wojskowi.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2020 Światowy Dzień Sybiraka RODM Toruń poleca

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Golub-Dobrzyń i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zapraszają na uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka. Przymusowe deportacje w 1945 r. ponad 15 tysięcy polskich mieszkańców Pomorza do obozów w Związku Radzieckim są stosunkowo mało znanym elementem wojennej historii naszego regionu.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2020 Wykład online dra Jana Wiśniewskiego: „Wojsko polskie w walkach z bolszewikami we wschodniej Rosji i na Syberii 1918-1920” RODM Toruń poleca

Pierwsze polskie formacje pojawiły się na Syberii w połowie 1917 r.. Po rewolucji październikowej wszystkie tego typu formacje zostały zlikwidowane, a żołnierze wcieleni do Gwardii Czerwonej. Ponownie polskie oddziały zaczęto tworzyć w połowie 1918 r. W tym czasie Syberia była areną zmagań militarnych między wojskami bolszewickimi a ewakuowanym z Ukrainy do Władywostoku – Korpusem Czechosłowackim.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2020 Prof. Zbigniew Rau nowym ministrem spraw zagranicznych RODM Toruń poleca

W środę 26 sierpnia prof. Zbigniew Rau odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stanowisko ministra spraw zagranicznych. W siedzibie MSZ odbyła się uroczystość przekazania urzędu nowemu ministrowi przez dotychczasowego ministra prof. Jacka Czaputowicza.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.08.2020 Wykład online: „Chwała oręża polskiego: Hetman Stanisław Żółkiewski” – dr Krystian Chołaszczyński RODM Toruń poleca

Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Czytamy w uchwale, że „w poczcie najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego”.

Zapraszamy na wykład dr Krystiana Chołaszczyńskiego „Chwała oręża polskiego: Hetman Stanisław Żółkiewski”

WIĘCEJ INFORMACJI

22.08.2020 Wykład: Główne priorytety polskiej polityki zagranicznej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora RODM Toruń pt. Główne priorytety polskiej polityki zagranicznej.

W dyskusji, która miął miejsce po wykładzie, zajęto się kwestiami Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacji na Ukrainie i w Białorusi w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.08.2020 Debata online: Zapobieganie przemocy na tle religii lub przekonań RODM Toruń poleca

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 28 maja 2019 r. rezolucję ustanawiającą dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania. Z tą inicjatywą wyszła Polska, a w opracowaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.08.2020 Wykład: Ziemia Dobrzyńska w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r. RODM Toruń poleca

W dniu 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się Bitwa Warszawska. W północnej części frontu sytuacja układała się szczególnie niepomyślnie dla strony polskiej. Bolszewicka 4 Armia i jej III Korpus Kawalerii kierowały się na Brodnicę, Płock i Włocławek, a w rejonie Nieszawy ten ostatni rozpoczął nawet forsowanie Wisły.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.08.2020 Wykład: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU RODM Toruń poleca

Tytuł wykładu nawiązuje do tytułu słynnej książki, w której lord Edgar Vincent d'Abernon rozszerzył listę piętnastu przełomowych bitew w historii świata stworzoną przez E. S. Creasy'ego o kolejne trzy. Ostatnią z nich – Bitwę Warszawską – autor miał okazję obserwować z bliska.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.08.2020 Wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - koordynatora RODM Toruń RODM Toruń poleca

Polska jako jedyny kraj okupowany przez Niemcy w trakcie II wojny światowej nie miała oficjalnych struktur kolaboracyjnych z hitlerowskimi Niemcami. Na ziemiach polskich za jakąkolwiek pomoc Żydom, w tym np. dostarczanie jedzenia, Niemcy bezwzględnie karali śmiercią. Pomimo tego największa grupa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to Polacy.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.07.2020 Wykład online: Istota i ustrój jednostek samorządu terytorialnego w III RP RODM Toruń poleca

2020 rok jest wyjątkowy z różnych powodów. Jednym z nich są uroczyste obchody 30 lat samorządu w Polsce. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany. Ustawa na podstawie których wybory zostały zorganizowane została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego

WIĘCEJ INFORMACJI

30.07.2020 Wykład online: Podział administracyjny i samorząd terytorialny II RP RODM Toruń poleca

Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 r. towarzyszyła nietypowa sytuacja, w jakiej znalazł się samorząd terytorialny, funkcjonujący aż do 1933 r. w niejednolitych ramach prawnych. Wiązało się to z obowiązującymi w państwach zaborczych innymi przepisami prawa, które odmiennie regulowały działanie ówczesnych wspólnot i samorządów lokalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.07.2020 Grupa repatriantów wraz z dziećmi, uczestniczyła w kursie w Toruniu RODM Toruń poleca

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od 2009 roku realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej - kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin. Celem kursów organizowanych w formie obozów jest pomoc repatriantom i członkom ich rodzin w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.07.2020 Debata online: Katyń i anty-Katyń. Współczesna polityka historyczna Rosji RODM Toruń poleca

Forsowanie tezy o symetrii win to nieodłączny element polityki historycznej państw, które niechętnie rozliczają się z własnej trudnej przeszłości i działań swoich władz. Dotyczy to w ostatnim czasie szczególnie polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Wśród różnych kwestii szczególnie w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku XXI w. dominował termin Anty-Katyń.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.07.2020 RODM Toruń na konferencji i webinarium zorganizowanym przez Integracyjną Polską Szkołę Sobotnią im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu RODM Toruń poleca

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.2020 Debata online: Samorząd terytorialny I Rzeczypospolitej RODM Toruń poleca

Samorząd terytorialny I Rzeczypospolitej. Rozmowa z prof. Wojciechem Polakiem zorganizowana przez RODM Toruń. Podział administracyjny I Rzeczypospolitej był pochodną skomplikowanej historii wewnętrznych zmian terytorialnych sięgających czasów rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz zewnętrznych strat i nabytków terytorialnych Polski i Litwy.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.2020 Debata online: Sytuacja polityczna na Bałkanach z perspektywy Zagrzebia i Belgradu RODM Toruń poleca

Debata, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt.: „Sytuacja polityczna na Bałkanach z perspektywy Zagrzebia i Belgradu”, dotyczyła kwestii związanych z obecną sytuacją polityczną w Chorwacji i Serbii.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.07.2020 Debata online: Perspektywy rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą RODM Toruń poleca

Dnia 9 lipca 2020 r. odbyła się debata poświęcona perspektywom rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, wydarzenie odbyło się za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.07.2020 Laureaci konkursu „Poezja to wielka pani …” RODM Toruń poleca

Dnia 7 lipca 2020 r. miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu Internetowego Poezji Jana Pawła II pt.: „Poezja to wielka pani …”. Nagrodzeni zostali: Zofia Pieczka i Kacper Bułatowicz.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.07.2020 Debata online: Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu na konferencji online „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. To niezwykle wydarzenie miało miejsce 4 lipca 2020 r. o godzinie 11:00. Organizatorem konferencji była Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels (Hiszpania) w osobie Pani Dyrektor, Ewy Hojnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.07.2020 Wykłąd online: Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek RODM Toruń poleca

Wykład anglojęzyczny prof. Christiana Esguerry z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.07.2020 Debata poświęcona perspektywom rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą RODM Toruń poleca

Pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na debatę poświęconą perspektywom rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą. Wydarzenie odbędzie się 9 lipca 2020 r. w trybie online.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.07.2020 Polska rozpoczyna prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej RODM Toruń poleca

1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Obecna prezydencja przebiegać będzie pod hasłem „Powrót na właściwe tory” („Back on track”).

WIĘCEJ INFORMACJI

25.06.2020 Konkursy o tematyce społeczno-prawnej dla szkół ponadpodstawowych RODM Toruń poleca

W ramach działań edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu zostały przygotowane i przeprowadzone dwa konkursy o tematyce społeczno-prawnej dla szkół ponadpodstawowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.06.2020 Seminarium: Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata RODM Toruń poleca

Kwestiom rynku pracy, bezrobocia i polityki pienięznej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował seminarium pt. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata: rynek pracy i polityka monetarna.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.06.2020 Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata.
BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU
RODM Toruń poleca wykłady online

W dniach 12-15 sierpnia 1920 na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.06.2020 Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego - zastępny koordynatora RODM pod tytułem: "Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii"

WIĘCEJ INFORMACJI

22.06.2020 Seminarium: Kardynał Stefan Wyszyński
- polski symbol zmagań z komunizmem.
RODM Toruń poleca

Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził, że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. W okresie najcięższych komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa w latach 1948-1956 bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Właśnie tej wspaniałej postaci poświęcone zostało seminarium pt. Kardynał Stefan Wyszyński - polski symbol zmagań z komunizmem.

WIĘCEJ INFORMACJI

2.06.2020 RODM Toruń na webinarium organizowanym przez nepalski Mid-Western University w Katmandu RODM Toruń poleca wykłady online

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.05.2020 Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa RODM Toruń poleca wykłady online

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony jest 29 maja wraz z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.05.2020 Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji RODM Toruń poleca wykłady online

Zaproszenie do zgłoszeń w konkursie na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja".

WIĘCEJ INFORMACJI

26.05.2020 Internetowy Konkurs Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani…” RODM Toruń poleca

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Internetowym Konkursie Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani…”

WIĘCEJ INFORMACJI

22.05.2020 Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przeprowadził wykład dr Jana Wiśniewskiego "Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja".

WIĘCEJ INFORMACJI

20.05.2020 The South China Sea Dispute RODM Toruń poleca

Wykład anglojęzyczny prof. Felipe Salvosy II z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „The South China Sea Dispute”

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2020 100. rocznica urodzin Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Historia życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II, to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszej Polski i świata. Człowieku, który w życiu dużo przeszedł, doświadczył i widział, a jednocześnie pozostał osobą pełną ufności w drugiego człowieka. Jego głęboka wiara stała się wzorem do naśladowania dla wielu milionów ludzi na całym świecie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II - przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych, które - mamy nadzieję - przybliżą bogaty dorobek papieża-Polaka i pokazują jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Indie RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na wykłąd online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Indie".

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Wykład: Dlaczego biało-czerwona RODM Toruń poleca

Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne...

WIĘCEJ INFORMACJI

13.05.2020 Sytuacja pandemiczna w Afryce RODM Toruń poleca wykłady online

Według danych na dzień 11 maja 2020 r., w Afryce mamy 63 293 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, czyli wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę układu oddechowego Covid-19. Z tej grupy 2 290 osób zmarło, a 21 837 możemy uznać za ozdrowieńców, czyli za chorych, którzy wyzdrowieli. Wielu ekspertów z obawami spogląda na sytuację w krajach afrykańskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.05.2020 Wykład: W 75. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami:
dwie daty zakończenia II wojny światowej
RODM Toruń poleca

W ostatnich latach możemy oglądać w telewizji, jak również w Internecie, relacje z Moskwy, z urządzanych z niesamowitym rozmachem defilad wojskowych z okazji kolejnych rocznic zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Relacje te pokazywane są zawsze 9 maja, a my przecież obchodzimy Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą 8 maja. Skąd się zatem wzięła się ta rozbieżność i dlaczego my przez 70 lat zwycięstwo świętowaliśmy zakończenie II wojny światowej w Europie według daty ze Związku Sowieckiego?

WIĘCEJ INFORMACJI

03.05.2020 Wykład: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA RODM Toruń poleca

Postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i okoliczności jej uchwalenia różnie bywały oceniane przez historyków i publicystów. Niezależnie od tego, Święto 3 Maja przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.05.2020 Dzień Polonii i Polaków za Granicą RODM Toruń poleca

Obchodzony od 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP. W ten sposób uhonorowano miliony osób żyjących poza granicami naszego kraju, które przez wieki zabiegały o polską niepodległość, wspierały Polskę w najtrudniejszych momentach historii oraz aktywnie wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2020 Geopolityka największych mocarstw świata: Brazylia RODM Toruń poleca

Współczesna Brazylia zmaga się z wieloma problemami społecznymi, często znacznie różniącymi się od tych, z którymi ma do czynienia Polska, czy inne kraje europejskie. Epidemia koronawirusa oraz narastający kryzys gospodarczy, a także kontrowersyjne kroki prezydenta Jaira Bolsonaro, powodują narastanie obaw dotyczących przyszłości tego ponad 210-milionowego państwa w Ameryce Południowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.04.2020 Konferencja on-line: „Cyfrowy świat – rzeczywistość czy fikcja?” RODM Toruń poleca

Dnia 21 kwietnia 2020 r. Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu współorganizował międzynarodową konferencję pt.: „Cyfrowy świat – rzeczywistość czy fikcja?”. Miejsce: wirtualne…

WIĘCEJ INFORMACJI

21.04.2020 Akcja Polonia4Neighbours i działania Polonii w zwalczaniu pandemii koronawirusa na świecie RODM Toruń poleca

– Ten nadzwyczajny czas wymaga od nas nadzwyczajnych postaw i działań. Potrzebujemy szczególnej solidarności społecznej i pomagania sobie nawzajem – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk dziękując Polonii na świecie za zaangażowanie w akcję „Polonia4Neighbours”.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.03.2020 Republika Macedonii Północnej jest już formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO RODM Toruń poleca

Macedonia Północna stała się z dniem 27 marca 2020 r. członkiem NATO. Jak poinformował Sojusz stało się to po złożeniu dokumentu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie. NATO liczy obecnie 30 państw członkowskich, a Polska należy do Sojuszu od marca 1999 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2020 Działania MSZ podjęte w związku z organizacją powrotów Polaków do kraju RODM Toruń poleca

W MSZ przez 24 godziny na dobę działa Zespół Zarządzania Kryzysowego; jednym z kluczowych zadań zespołu jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”, które poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne”, które poprowadził mgr Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wykłady: „Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji”, które poprowadził dr Krystian Chołaszczyński.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Orędzie Prezydenta RP RODM Toruń

Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy na całym świecie rozprzestrzenia się koronawirus. Zachorowało już ponad 100 tysięcy ludzi. Odnotowano tysiące zgonów. Sytuacja jest poważna. Także w Europie, gdzie większość krajów odnotowała już przypadki zarażenia wirusem.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Pomorze w drodze do Niepodległej 1918-1920” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego dotyczący polskich starań zmierzających do włączenia Pomorza do odradzającej się po okresie zaborów niepodległej Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Bitwa warszawska 1920: przebieg, znaczenie międzynarodowe” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Bitwa warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisła, została stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej w dniach 12–25 sierpnia 1920 r. Dla Wojska Polskiego była jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Zadecydowała bowiem o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliło plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.02.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie” RODM Toruń poleca

Przyglądając się sytuacji w Europie i na świecie, trudno dziś zanegować twierdzenie, że terroryzm jawi się jako jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Niemal codziennie serwisy informacyjne dostarczają danych o kolejnych aktach przemocy, budząc przerażenie i powszechny niepokój.

WIĘCEJ INFORMACJI

14-15.02.2020 Konkurs pod patronatem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu RODM Toruń poleca

Młodzież uwielbia konkursy. Zwłaszcza takie, które gwarantują świetne nagrody. Dla fanów historii, polityki i polskiej dyplomacji zorganizowaliśmy konkurs o znanych polskich dyplomatach.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.02.2020 Z młodzieżą: o Polsce, jako liderze regionalnych projektów i wiarygodnym sojuszniku RODM Toruń

Dnia 14 lutego 2020 r., dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) wygłosił wykład pt.: „Wzmocnienie relacji w regionie – Via Carpatia, Trójmorze i Grupa Wyszehradzka”. Wydarzenie miało miejsce w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ul. Starotoruńskiej 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.01.2020 Wykład: Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład magister Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig zatytułowany "Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny".

WIĘCEJ INFORMACJI

25.01.2020 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty międzynarodowej w Toruniu był partnerem eliminacji II stopnia (etapu okręgowego) 61. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Odbyły się one 25 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy. RODM był fundatorem nagród dla laureatów i finalistów eliminacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.01.2020 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu RODM Toruń

27 stycznia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Światowe obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau odbędą się w Polsce, na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.01.2020 Wykład: NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy. RODM Toruń

Wiek XXI przynosi wiele zmian dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze europejskim i światowym. Europejski system bezpieczeństwa opiera się obecnie na następujących ewoluujących i powiązanych ze sobą elementach: Sojuszu Północnoatlantyckim, strategicznej obecności USA na kontynencie europejskim, Unii Europejskiej, systemie bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i OBWE. Dla Polski i państw regionu najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO. I właśnie tematu Paktu Północnoatlantyckiego dotyczyły wykłady dr Jana Wiśniewskiego przeprowadzone w Zespole Szkół w Mogilnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.01.2020 Minister Czaputowicz na spotkaniu International Holocaust Remembrance Alliance w Brukseli RODM Toruń

– Byliśmy ostatnio świadkami prób, ze strony prezydenta Władimira Putina i innych przedstawicieli [władz] rosyjskich, reinterpretacji historii II wojny światowej – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas niedzielnego spotkania ministrów państw-członków Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA) w Brukseli.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.01.2020 100. Rocznica Powrotu Golubia do Wolnej Polski
Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Niepodległej Polski
RODM Toruń

Dnia 17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się uroczystości wojewódzkie Powrotu Pomorza i Kujaw do Niepodległej Polski.

To wspaniałe święto rozpoczęło się konferencją naukową pn. „100 lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości”. Jej organizatorem naukowym był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, we współpracy z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.02.2020 Konkurs plastyczny "Powstanie Wielkopolskie – różne oblicza" RODM Toruń

Chcąc podtrzymać tradycję, i w tym roku nie zabrakło konkursu plastycznego poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Już dwie zorganizowane edycje skutkowały otrzymaniem kilkudziesięciu prac i nie można zaprzepaścić takiego ogromu zainteresowania naszych najmłodszych Kujawian.

WIĘCEJ INFORMACJI