SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2021

18.04.2021 Konferencja online: Świat wizualizacji RODM Toruń

Dnia 11 maja 2021 odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa on-line zatytułowana: #visualization Słowo – Obraz – Dźwięk. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM (program Erasmus+). Wydarzenie ma na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.04.2021 WYKŁAD ONLINE
KOORDYNATORA RODM TORUŃ DR JANA WIŚNIEWSKIEGO PT. "EMIGRANCI, UCHODŹCY I ZESŁAŃCY - Z HISTORII POLSKIEJ DIASPORY NA ŚWIECIE" WYGŁOSZONY PODCZAS TRWANIA „INTERNETOWEGO FORUM POLONIJNEGO”
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wygłosił wykład podczas spotkania online do uczestników „Internetowego Forum Polonijnego”. Uczestnikami tejże inicjatywy jest w większości młodzież polonijna, reprezentująca wiele krajów, w których mieszkają Polacy.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.03.2021 Dyskusja online:
Polski Londyn artystyczny po II wojnie światowej - cześć 2
RODM Toruń

Londyn po zakończeniu II wojny światowej dość szybko stał się prężnym ośrodkiem polskiej sztuki i nauki. Stało się tak m.in. na skutek objęcia władzy w Polsce przez komunistów. Liczna grupa artystów i naukowców - często byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - nie godząc się z tym faktem i obawiając się represji, nie powróciła do Ojczyzny. W efekcie stolica Zjednoczonego Królestwa stała się jednym z czołowych ośrodków polskiego życia artystycznego i naukowego poza granicami PRL-u.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.03.2021 Seminarium religijno-kulturalne RODM Toruń

RODM Toruń współorganizował kolejne wydarzenie. Braliśmy udział w religijno-kulturalnych uroczystościach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.03.2021 Wykład online: Działania cybernetyczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i USA RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu po raz kolejny zorganizował wykłady online dla młodzieży ze szkół położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem wirtualnie gościliśmy uczniów z z I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM Toruń, poruszył jakże ważny współcześnie temat bezpieczeństwa cybernetycznego.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.03.2021 Wykład online: "Wy wszyscy Braćmi jesteście". Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Iraku a sytuacja chrześcijan RODM Toruń

Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka w dniach 5-8 marca 2021 r. była jedną z najbardziej doniosłych podróży papieskich ostatnich kilku lat. Papież Franciszek od lat zabiega o to, by chrześcijanie nie byli prześladowani i nie emigrowali z Bliskiego Wschodu. W Iraku większość chrześcijan to katolicy wschodniego rytu.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.03.2021 Wykład online: Działania cybernetyczne jako zagrożenie bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i USA RODM Toruń

Termin „cyberprzestrzeń” został użyty po raz pierwszy w 1984 roku przez amerykańskiego pisarza science fiction, Williama Gibsona, który opisał ją jako „wygenerowany świat wirtualnej rzeczywistości utworzonej przez komputer, nazwany inaczej matrycą”. Od tego czasu Internet przeszedł wiele zmian, a jego wykorzystanie we współczesnym świecie stało się wręcz niezbędne.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.03.2021 Wykład online: Traktat ryski 1921 r. - perspektywa stulecia RODM Toruń

Traktat pokojowy zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice II Rzeczypospolitej na wschodzie. Poprzedziła go blisko dwuletnia wojna, która wyczerpała siły obu stron. Traktat wyznaczał i regulował kwestie związane z odszkodowaniami dla Polski (kwestie finansowe i zwrot dóbr kultury), a także miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej. Dziś, podobnie jak bezpośrednio po podpisaniu traktatu, jego oceny są rozbieżne.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.03.2021 Sympozjum: Oblicza przemian cywilizacyjnych RODM Toruń

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" zorganizowali sympozjum z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy - "Oblicza przemian cywilizacyjnych".

WIĘCEJ INFORMACJI

11.03.2021 Dyskusja online: Polski Londyn artystyczny po II wojnie światowej RODM Toruń

Londyn po zakończeniu II wojny światowej dość szybko stał się prężnym ośrodkiem polskiej sztuki. Stało się tak m.in. na skutek objęcia władzy w Polsce przez komunistów. Liczna grupa artystów - często byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - nie godząc się z tym faktem i obawiając się represji, nie powróciła do Ojczyzny. W efekcie stolica Zjednoczonego Królestwa stała się jednym z czołowych ośrodków polskiego życia artystycznego poza granicami PRL-u.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.02.2021 Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia RODM Toruń

Kardynał Stefan Wyszyński był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Był Prymasem który zdecydowanie i stanowczo przeciwstawiał się marksistowskiej/stalinowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, dążył do moralnego odrodzenia społeczeństwa i pojednania międzynarodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.02.2021 HISTORIA PRUS - WSKAZÓWKI DLA WSPÓŁCZESNYCH RELACJI POLSKO-NIEMIECKICH RODM Toruń poleca

Prusy, państwo które wyrosło z Brandenburgii i Prus Książęcych (byłych ziem Zakonu Krzyżackiego) w XVIII wieku, stały się jednym z najważniejszych państw Rzeszy niemieckiej. Wykorzystując stopniowe osłabienie I Rzeczypospolitej umacniało swoje wpływy w naszej części Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.02.2021 Debata online: Józef Beck i "polityka równowagi" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na debatę z udziałem prof. Marka Kornata (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) prof. Mariusza Wołosa (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Józef Beck i "polityka równowagi"

WIĘCEJ INFORMACJI

11.02.2021 Rozmowa online: O rosyjskiej obecność militarnej w Obwodzie Kaliningradzkim i na Białorusi RODM Toruń

Położenie obwodu kaliningradzkiego umożliwia Rosji kontrolowanie procesów zachodzących nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale i w całej Europie północno – wschodniej i środkowej. Obecnie znaczenie obwodu dla Rosji jest daleko większe niż wskazywałby na to jego potencjał terytorialny, gospodarczy czy demograficzny.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.02.2021 Wykład online: Współpraca obronna w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) RODM Toruń

Współpraca obronna w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) jest jednym z wymiarów naszego bezpieczeństwa regionalnego, obok Trójkąta Weimarskiego, Grupy Północnej i współpracy z Państwami Bałtyckimi oraz w ramach Inicjatywy Trójmorza. Zakłada ona kontynuację konsultacji polityczno-wojskowych w najważniejszych kwestiach będących tematem dyskusji w NATO i UE oraz praktyczną współpracę.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.02.2021 Wykład online: Z dziejów oręża polskiego: Stanisław Maczek RODM Toruń

Zapraszamy na kolejny wykład online autorstwa zespołu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Tym razem, zastępca koordynatora, dr Krystian Chołaszczyński opowiedziała o największym polskim „pancerniaku”, legendzie z czasów II wojny światowej, gen. Stanisławie Maczku.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.02.2021 Wykład online: Prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w okresie stalinizmu - część 2 RODM Toruń

Zapraszamy na wykład profesora dr hab. Mirosława Golona z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku. Rozmawia Piotr Hoffmann - Civitas Christiana.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.02.2021 Wykład online: Prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w okresie stalinizmu - część 1 RODM Toruń

Zapraszamy na wykład profesora dr hab. Mirosława Golona z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku. Rozmawia Piotr Hoffmann - Civitas Christiana.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.01.2021 30 LAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (V4) RODM Toruń poleca

Już od 30 lat Grupa Wyszehradzka (V4) umożliwia ścisłą współpracę czterech państw Europy Środkowej: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Została powołana 15 lutego 1991 roku (do 1993 r. funkcjonowała jako Trójkąt Wyszehradzki) po to, aby skupione w niej państwa mogły wzajemnie wspierać się w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

WIĘCEJ INFORMACJI

25.01.2021 Rok 2021 w Niemczech. Między pandemią a odejściem Angeli Merkel RODM Toruń

Pandemia COVID-19 pozostanie najważniejszym tematem w 2021 roku nie tylko w Niemczech, lecz również na całym świecie. Niemcy, z dotychczasowego lidera walki z pandemią, stają się powoli państwem coraz bardziej dotkniętym tą chorobą. Społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone a dane dotyczące zakażeń oraz przypadków śmiertelnych po 4 grudnia 2020 r. coraz wyższe.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.01.2021 Wykład online: Problemy gospodarcze w relacjach Unii Europejskiej z Chinami - dr Dorota Żuchowska RODM Toruń

Szybki rozwój gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej - i to pomimo pandemii COVID-19 - a także rosnąca w siłę chińska armia i flota wojenna wpływają na coraz bardziej widoczną pewność siebie chińskich przywódców, jak również powodują, że wpływy Państwa Środka w świecie rozszerzają się w bardzo szybkim tempie.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook