SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2022

23.12.2022 r. Gość RODM : prof. dr Jonas Vaičenonisa RODM Toruń

Dzięki świetnej współpracy między Biurem Projektów Europejskich AKSiM, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biurem Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (program Erasmus+) mogliśmy gościć kolejnego wybitnego specjalistę.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.12.2022 r. Debata: "Sytuacja w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, militarnego oraz cybernetycznego" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu znów w akcji.... Za nami kolejna debata. Tym razem Nasz Koordynator, dr Jan Wiśniewski debatował nad sytuacją w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, militarnego oraz cybernetycznego. Debata miała miejsce dnia 16 grudnia 2022 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Akademia Nauk Stosowanych.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2022 r. WYKŁADY PROF. JONASA VAIČENONISA RODM Toruń

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowych i Dypolomacji w dniach 13–14 grudnia 2022 r. gościliśmy z wykładami prof. Jonasa Vaičenonisa z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

WIĘCEJ INFORMACJI

0612.2022 r. WIZYTA PRZEDSTAWICIELI AKADEMII KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU ORAZ REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W TORUNIU NA WYDZIALE GREKOKATOLICKIM UNIWERSYTETU PRESZOWSKIEGO NA SŁOWACJI RODM Toruń

W dniach od 3 do 7 grudnia 2022 r. dwóch przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu miało zaszczyt przebywać na zaprzyjaźnionym Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Było to kolejny przykład świetnej współpracy międzyinstytucjonalnej realizowanej w ostatnim czasie.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.11.2022 r. XXIV FORUM POLONIJNE "POLSKA I POLONIA W SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ" RODM Toruń

Dnia 30 listopada 2022 r. pod hasłem „Polska i Polonia w solidarności z Ukrainą” miało miejsce XXIV Forum Polonijne. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

WIĘCEJ INFORMACJI

25-26.11.2022 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu współorganizatorem XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój” RODM Toruń

Wojna zawsze jest związana z cierpieniem – zwłaszcza wtedy, gdy swoim zasięgiem dotyka bezbronnych ludzi, w tym dzieci. Zadaje ona ból całym narodom i niszczy dorobek i osiągnięcia budowane od pokoleń. Kościół zawsze podkreślał, przywołując słowa Pana Jezusa – „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9) – potrzebę zapewnienia pokoju, a w swoim nauczaniu akcentowali to niezwykle wymownie kolejni papieże.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.11.2022 DNI HISZPANII 2022 – CZYLI HISZPAŃSKIE ZWYCZAJE W MURACH AKADEMII KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU – AKADEMII NAUK STOSOWANYCH! RODM Toruń

W dniach 19 – 24 listopada 2022 r. odbywały się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych: Dni Hiszpanii. Była to już kolejna edycja wydarzenia kulturalnego z udziałem reprezentantów polonijnych szkół i stowarzyszeń. Pierwsza odbyła się w lutym 2019 r. Natomiast druga, po pandemicznej przerwie, na przełomie października i listopada 2021 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.11.2022 Obraz Polski w społeczeństwie Hiszpanii: historia, kultura, współczesność RODM Toruń

Uczestnicy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez: Ewę Hojną - nauczycielka i dyrektorka w Szkole Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels (Associació Cultural Escuela Polaca) oraz przewodnik i rezydent dla różnych polskich i hiszpańskich biur podróży (Net Holiday, Itaka, Serhs Tourism, Agrupatur Viajes Duero) Michalinę Kasprzak, PhD (Associació Cultural Escuela Polaca / Wykładowczyni w Szkole Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels). Zajęcia dotyczyły obrazu Polski w społeczeństwie Hiszpanii, szczególnie w kontekści regionalnym (Katalonia, Kastylia, Andaluzja).

WIĘCEJ INFORMACJI

14-16.11.2022 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI W TORUNIU RODM TORUŃ RODM Toruń

W ramach organizowanej przez RODM Toruń Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji oraz w związku z Dniem Służby Zagranicznej RP RODM Toruń zorganizował kilkanaście działań, w których uczestniczyła młodzież z różnych szkół i uczelni regionu. Przedstawione zostały w ciągu tych trzech dni wykłady dotyczące historii polskiej Służby Zagranicznej, zagadnień związanych z geopolityką podczas których informowaliśmy o możliwościach pracy w polskiej dyplomacji poprzez aplikację dyplomatyczno-konsularną w Akademii Dyplomatycznej MSZ.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.11.2022 WYKŁAD: NARODZINY POLSKIEJ DYPLOMACJI. U ZARANIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RODM Toruń

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów było skomplikowanym procesem, którego podstawowe ramy wyznaczają lata 1917–1921. Pierwszymi strukturami dyplomacji, którą wprowadzili Polacy w latach I wojny były ekspozytury Naczelnego Komitetu Narodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.11.2022 DEBATA ONLINE: TRADYCJE I UWARUNKOWANIA NIEMIECKIEJ OSTPOLITIK W XX WIEKU RODM Toruń

Polityka zagraniczna zajmowała ważne miejsce w kierunkach działań niemieckich nazistów. Główne jej zarysy Hitler zawarł w wydanej w latach 20. XX wieku książce Mein Kampf i choć w późniejszych latach niektóre aspekty ulegały mniejszej lub większej modyfikacji, to główne założenia pozostały bez zmian. Podstawowym celem była rewizja traktatu wersalskiego, który od początku był postrzegany przez Niemców jako niesprawiedliwy.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.11.2022 DEBATA: "DOKĄD ZMIERZA BIAŁORUŚ? SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA BIAŁORUSI W CZASIE AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na debatę online z udziałem prof. Eugeniusza Mironowicza kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, którą poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2022 WYKŁAD: "LUDWIK HIRSZFELD. LEKARZ, KTÓRY ODKRYŁ TAJEMNICE KRWI" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład dr Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zatytułowany "Ludwik Hirszfeld. Lekarz, który odkrył tajemnice krwi".

WIĘCEJ INFORMACJI

26.10.2022 WYKŁADY W MOGILNIE RODM Toruń

W dniu 26 października 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyli w zajęciach wykładowo-warsztatowych przeprowadzonych przez dr Jana Wiśniewskiego. Koordynator RODM w pierwszej części spotkania poruszył problem migracji na granicy Białorusi i Unii Europejskiej od 2015 r., do czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., a następnie dokładnie zaprezentował strukturę i funkcjonowanie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i sytuacji geopolitycznej związanej z konfliktem ukraińskim z lat 2014-2022.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.10.2022 KONFERENCJA: "ŻEGOTA. 80 ROCZNICA POWSTANIA RADY POMOCY ŻYDOM" RODM Toruń

W poniedziałek 24 października 2022 roku miała miejsce konferencja pt. "Żegota. 80 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom". Konferencji towarzyszyło odsłonięcie tablicy z nazwiskami pomordowanych Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.09.2022 WYKŁAD: PROF. FELIPE F. SALVOSA II: „NEWS LITERACY VS DISINFORMATION AND FAKE NEWS” RODM Toruń

Ten wykład skupia się na kwestii umiejętności odbierania przekazywanych wiadomości a coraz większa dezinformacja i fałszywe dane, które krążą w środkach masowego przekazu. Nasz ekspert z Filipin wychodzi z założenia, że emitowane informacje pakowane są jako główne wiadomości i w konsekwencji nabierają „efektu aureoli”. Skutkiem tego są zyskujące sławę „fake news”, które niczym echo są powielane przez kolejne redakcje, w sposób bezrefleksyjny i bez jakiejkolwiek metody weryfikacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.09.2022 AKTUALNOŚCI POLSKIEJ DYPLOMACJI
POLSKO-LITEWSKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE
RODM Toruń

- Polska i Litwa są jednymi z największych dostawców pomocy dla Ukrainy. Naszymi wspólnymi działaniami dajemy przykład zachodnim partnerom – powiedział minister Rau podczas sesji plenarnej z udziałem premierów Polski i Litwy.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.09.2022 WYKŁAD: POLSCY NAUKOWCY - PREKURSOR BADAŃ NAD HOLOGRAFIĄ MIECZYSŁAW WOLFKE RODM Toruń

Zapraszamy na wykład doktora Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat: "Polscy naukowcy - prekursor badań nad holografią Mieczysław Wolfke"

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2022 DEBATA: RAZEM PRZECIW ZAGROŻENIU. POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W OKRESIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ 2014-2022 RODM Toruń

Debata "Razem przeciw zagrożeniu. Polsko-litewska współpraca wojskowa w okresie rosyjskiej agresji na Ukrainę 2014-2022". Rozmawiają prof. dr Jonas Vaicenonis - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu

WIĘCEJ INFORMACJI

22.08.2022 DEBATA: „SERBOŁUŻYCZANIE - NAJMNIEJSZY NARÓD SŁOWIAŃSKI” RODM Toruń

Serbowie Łużyccy to najmniejszy naród słowiański żyjący w południowowschodnich Niemczech od blisko 1400 lat. Ma własny język, hymn i flagę, choć nigdy nie stworzył własnego państwa. Serbołużyczan pozostało około 40-60 tysięcy. W większości są katolikami lub protestantami.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.08.2022 Debata: ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY NA TLE RELIGIJNYM LUB PRZEKONAŃ: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ RODM Toruń

Dnia 22 sierpnia 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się seminarium z okazji ustanowionego przez ONZ z inicjatywy polskiej dyplomacji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Debata poświęcona była zagadnieniu jakże ważnemu: "Zapobieganie przemocy na tle religijnym lub przekonań: historia i współczesność"

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2022 Debata: ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY NA TLE RELIGIJNYM LUB PRZEKONAŃ: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ RODM Toruń

Dnia 22 sierpnia 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się seminarium z okazji ustanowionego przez ONZ z inicjatywy polskiej dyplomacji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.07.021 Debata: Pierwszy rozbiór Polski 1772. Początek rewolucji geopolitycznej w Europie Środkowej i Wschodniej - historia zamknięta? RODM Toruń

W 1772 roku w Petersburgu doszło do podpisaniu aktu I rozbioru Polski. Akt ten był wynikiem ekspansywnej polityki zagranicznej sąsiednich mocarstw: Rosji, Austrii i Prus, a także dezorganizacji wewnątrz Królestwa Polskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.07.021 Debata: Rzeczpospolita Obojga Narodów z dziejów współpracy polsko-litewskiej RODM Toruń

Unia podpisana w Lublinie w 1569 roku doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku dobrowolnego połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał jeden z największych terytorialnie krajów w Europie, o jednym z najbardziej demokratycznych ustrojów politycznych na kontynencie.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 WYKŁAD: PROF. FELIPE F. SALVOSA II: „REPORTING IN THE TIME OF ‘NEW NORMAL’: JOURNALISM AMID THE COVID-19 PANDEMIC” RODM Toruń

Ten wykład skupia się na kwestii stanu dziennikarstwa w dobie pandemii Covid-19 i jak ta nowa sytuacja zaczęła zagrażać rzetelności pracy. Większość dziennikarzy na Filipinach uważa, że informacje o Covid-19 są trudne, ponieważ czują się narażeni na pandemię i znają co najmniej jednego kolegę, który został zarażony. Tylko 47% przyznało, że otrzymało sprzęt ochronny. Poza tym, istnieje duże zrozumienie, czym jest dezinformacja, a większość dziennikarzy uważa, że wpływa ona na relacje informacyjne. Jednocześnie istnieje bardzo duża zależność od informacji rządowych i komunikatów prasowych oraz wysokie zaufanie do ekspertów ds. zdrowia i WHO. Istnieją jednak dowody presji rządów w niektórych krajach. Z tego powodu, większość dziennikarzy obawia się, że ich agencje informacyjne będą miały trudności finansowe.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 WYKŁAD: PROF. JOSELITO B. ZULUETA: "70 YEARS OF HOLY SEE-PH DIPLOMATIC TIES (1951-2021)" RODM Toruń

W roku 2021 Watykan i Filipiny obchodziły 70 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych. Uroczystości w Manili, które organizował Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza były niezwykłe i szeroko komentowane w mediach masowych. Filipiny uważane są za najbardziej katolicki kraj w Azji Południowo-Wschodniej.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 WYKŁAD: PROF. JOSELITO B. ZULUETA: „What the pandemic means to the world’s major religions” RODM Toruń

Na przełomie 2020-2021 roku, wydano numer specjalny Pro Dialogo. Jest to czasopisma Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, watykańskiej dykasterii promującej dialog międzyreligijny. Tematem jest „Ponownie powstańmy: Multi-religijne odpowiedzi na wyzwanie pandemii Covid-19”. W specjalnym wydaniu siedmiu ekspertów reprezentujących chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm i sikhizm traktuje temat z własnego religijnego punktu widzenia.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 WYKŁAD: PROF. JOSELITO B. ZULUETA: „400 YEARS OF PROPAGANDA FIDEI” RODM Toruń

Ten wykład nakreśla ponury obraz stanu chrześcijaństwa i jego działalności misyjnej na całym świecie, w niezwykle trudnym obecnie okresie. To wszystko dzieje się na przygnębiającym tle stanu samego Kościoła, który jest pod presją różnych czynników. Teraz wszystkie wysiłki skupione są na rzecz działań, które papieże: od Pawła VI do Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka nazwali „Nową Ewangelizacją”, która w końcu musiałaby nastąpić. Wbrew tak sarkastycznemu otoczeniu, jednocześnie niebezpiecznemu, Kościół Katolicki obchodzi w 2022 r. 400. rocznicę „Propaganda Fide”.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 WYKŁAD: PROF. JOSELITO B. ZULUETA: „50 YEARS OF POLISH-PHILIPPINE RELATIONS (1973-2023)” RODM Toruń

Prof. Joselito Zulueta jest doświadczonym dziennikarzem z ponad 25-letnim doświadczeniem reporterskim i redakcyjnym. Jest także jednym z czołowych krytyków literackich w kraju, znanym ze swoich esejów, poezji i twórczości reportażowej. Członek wielu stowarzyszeń dziennikarskich i naukowych. Dziś opowie nam o nadchodzącej rocznicy. W 2023 r. minie 50 lat od nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych między Polską a Filipinami.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 Wykład: PROF. CHRISTIAN ESGUERRA: „GROUND ZERO. THE PHILIPPINE WAR VS DISINFORMATION” RODM Toruń

W ramach podjętej współpracy międzyinstytucjonalnej i wizyty prof. Christiana Esguerry, dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+, gość z Filipin nie tylko wygłosił okolicznościowe wykłady, ale także zaangażował się w realizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu (wspólny projekt polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĘ RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 PROF. CHRISTIAN ESGUERRA: „RETHINKING STORY-TELLING IN JOURNALISM” RODM Toruń

W dniach 11-15 lipca 2022 r. miało miejsce niezwykło wydarzenie. Do Torunia zawitali przedstawiciele najstarszego uniwersytetu w Azji Południowo-Wschodniej. Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili został założony w 1611 r. To jedna z największych uczelni na obszarze państwa filipińskiego. Wśród gości jest nasz dzisiejszy wykładowca, prof. Christian Esguerra, którego wystąpienie nagraliśmy.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 PROF. CHRISTIAN ESGUERRA: „UNDERSTANDING THE DUTERTE-CHINA ALLIANCE. WAS IT WORTH IT?” RODM Toruń

W dniach 11-15 lipca 2022 r. miało miejsce niezwykło wydarzenie. Do Torunia zawitali przedstawiciele najstarszego uniwersytetu w Azji Południowo-Wschodniej. Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili został założony w 1611 r. To jedna z największych uczelni na obszarze państwa filipińskiego. Wśród gości jest nasz dzisiejszy wykładowca, prof. Christian Esguerra, którego wystąpienie nagraliśmy.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.021 PRZEDSTAWICIELE PAPIESKIEGO I KRÓLEWSKIEGO UNIWERSYTETU ŚWIĘTEGO TOMASZA W MANILI Z WIZYTĄ I CYKLEM WYKŁADÓW W TORUNIU RODM Toruń

W dniach 11-15 lipca 2022 r. miało miejsce niezwykło wydarzenie. Do Torunia zawitali przedstawiciele najstarszego uniwersytetu w Azji Południowo-Wschodniej. Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili został założony w 1611 r. To jedna z największych uczelni na obszarze państwa filipińskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.07.021 DEBATA ONLINE: PUTINIZM.
TAK MOŻE WYGLĄDAĆ FASZYZM W XXI WIEKU?
RODM Toruń

Putinizm jest tematem różnorodnych rozważań współczesnej politologii, publicystyki politycznej i filozofii politycznej oraz nauk o bezpieczeństwie. W pojęciach politologii zachodniej określany jest jako „całkowicie nowa, wielopoziomowa formacja polityczna, która łączy w sobie elementy bonapartyzmu, klasycznego faszyzmu z okresu międzywojennego (w szczególności wariantu włoskiego) i współczesnego populizmu, występującego w kilku krajach i kontynentach, poczynając od Filipin, a kończąc na Wenezueli.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.06.021 Koniec polskiego roku szkolnego w Katalonii… niezwykłe doświadczenie z ważnej wizyty… RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński oraz dr Jan Wiśniewski w dniach 18-23 czerwca 2023 r. wizytowali Szkoły Polskie położone na terenie hiszpańskiej Katalonii. Pomimo urlopu… Był to efekt fenomenalnej współpracy międzyinstytucjonalnej. Wszystko było możliwe dzięki programowi Erasmus+.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.06.021 WYWIAD Z PROF. ARKADIUSZEM RADWANEM, ZASTĘPCĄ DYREKTORA AKADEMII DYPLOMATYCZNEJ DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROMOCJI RODM Toruń

W dniach 27-29 kwietnia 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych miało miejsce spotkanie członków partnerstwa strategicznego w ramach projektu RIPEC.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.06.021 "Pobawmy się razem" czyli Dzień Dziecka W RODM TORUŃ RODM Toruń

6 czerwca 2022 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej współorganizował wraz z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej Dzień Dziecka w ramach obchodów tego święta organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pod hasłem "Pobawmy się razem".

WIĘCEJ INFORMACJI

06.06.2022 DEBATA ONLINE: NA POMOC SOJUSZNIKOWI. POLSKIE WSPARCIE WOJSKOWE I FINANSOWE DLA UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ PODCZAS WOJNY Z ROSJĄ SOWIECKĄ W 1920 R. RODM Toruń

Dnia 22 kwietnia 1920 roku została podpisana w Warszawie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową, która przeszła do historii jako „Sojusz Piłsudski–Petlura”. Połączyła ona dwa państwa, które walczyły o utrzymanie swojej niepodległości w obliczu najazdu wspólnego wroga ze wschodu - rosyjskich bolszewików. Polska uznała prawo Ukrainy do niezależnego bytu państwowego. Jej zachodnią granicę wyznaczono wzdłuż rzeki Zbrucz i dalej na północ do Prypeci, pozostawiając po polskiej stronie całą Galicję i większą część Wołynia. Oba rządy zobowiązały się nie zawierać żadnych umów międzynarodowych skierowanych przeciwko sobie. Sojusz doprowadził do tego, że po stronie polskiej przeciwko bolszewikom, walczyły oddziały ukraińskie.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.06.2022 WYKŁAD: INDYJSKA KINEMATOGRAFIA OCZAMI PANI PROFESOR IPSITA BARAT RODM Toruń

W dniach 1-5 czerwca 2022 r. z gościnnymi wykładami do Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przybyła prof. Ipsita Barat z St. Xavier's College (Autonomous) – Kalkuta, Indie.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.06.2022 DEBATA RODM TORUŃ: Tradycyjne niezdecydowanie w Berlinie? Niemcy wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie RODM Toruń

Niemieckie sankcje wobec Rosji, broń i amunicja dla Ukrainy, ale wszystko ostrożnie, aby nie stać się stroną w wojnie. Polityka rządu w Berlinie jest bardzo ostrożna, czy wręcz zachowawcza. Prowadzi to do jej negatywnej oceny w kraju, jak i za granicą.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2022 WARSZTATY MEDIALNE DLA MŁODZIEŻY RODM Toruń

1 czerwca 2022 roku Akademię Kultury Społecznej i Medialnej odwiedziła młodzież ze szkoły ponadpodstawowej w Kleszczowie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dźwiękowych prowadzonych przez red. Pawła Bieleckiego, zajęciach telewizyjnych w studiu Tilma z dr. Piotrem Grabowskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.05.2022 WYKŁADY: PROF. ELIZA UNGARO BAYRAKTAR Z FILOZOFICZNYMI WYKŁADAMI W TORUNIU RODM Toruń

W dniach 23-29 maja 2022 r., na specjalne zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, z wizytą i wykładami przybyła Pani Profesor, Eliza Ungaro Bayraktar.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2022 DEBATA: "OBLICZA DEZINFORMACJI. WALKA INFORMACYJNA W WOJNIE ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ 2022 R." RODM Toruń

Zapraszamy serdecznie na debatę: "Oblicza dezinformacji. Walka informacyjna w wojnie rosyjsko-ukraińskiej 2022 r." Uczestnicy: gen. Andrzej Pawlikowski, dr Piotr Lewandowski, moderator: dr Jan Wiśniewski - RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

06.05.2022 wIZYTA: RODM TORUŃ W CZECHACH RODM Toruń

Rozszerzamy naszą współpracę międzynarodową!!! W dniach 5-6 maja 2022 r. przedstawiciele RODM Toruń - dr Jan Wiśniewski i dr Krystian Chołaszczyński, wzięli udział w spotkaniu z władzami czeskiego uniwersytetu w Ustii nad Labem ( Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między naszymi ośrodkami.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.05.2022 wIZYTA: RODM TORUŃ NA UNIWERSYTECIE W PRESZOWIE RODM Toruń

W dniach 2-3.05.2022 nasi przedstawiciele: dr Jan Wiśniewski i dr Krystian Chołaszczyński gościli na Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja). Odbyli tam szereg spotkań służących zacieśnianiu współpracy między naszymi instytucjami, a dotyczącymi zagadnień związanych z Ideą Trójmorza i współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.04.2022 Wykład: IT’S NOT JUST RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IT IS A WAR AGAINST EUROPE RODM Toruń

Prof. Arkadiusz Radwan - Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP odwiedził Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, gdzie wygłosił wykład pt. „It’s not just Russian aggression against Ukraine. It is a war against Europe” dla uczestników międzynarodowego spotkania w ramach projektu RIPEC z Hiszpanii, Włoch, Czech, Grecji i Polski oraz dla gości z programu Erasmus+ z Turcji i Turkmenistanu.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.04.2022 Wykład: WHAT IS HEALTH COMMUNICATION? WHAT IS HEALTH JOURNALISM? REFLECTIONS OF THE PANDEMIC IN TURKEY RODM Toruń

Kolejnym gościem RODM Toruń w kwietniu 2022 r. była wykładowczyni prof. Ferihan Ayaz z Gaziantep University. Pani prof. Ferihan Ayaz pracuje na Departamencie Komunikacji tamtejszego uniwersytetu. Przybyła z Turcji do Polski w ramach współpracy międzyuczelnianej realizowanej w kontekście realizowanego programu Erasmus+.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.04.2022 DEBATA: POLITYKA ROSYJSKA NA BAŁKANACH - CASUS BOŚNI I HERCEGOWINY RODM Toruń

Problem Bałkan Zachodnich zaczyna nabierać znaczenia. Wielu ekspertów wypowiada się w tej materii. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu również bierze udział w bieżącym dyskursie. Tym razem do loży ekspertów zaprosiliśmy wybitnych znawców tematu.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.04.2022 Wykład: PROF. SILVANA GRECA W MURACH AKADEMII KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU RODM Toruń

Dzięki doskonałej kooperacji Biura Współpracy Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, udało się zorganizować świetny cykl wykładów dla studentów i młodzieży, poświęcony najnowszym osiągnięciom europejskich informatyków.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.03.2022 DZIEŃ OTWARTY: WIZJA PRZYSZŁOŚCI RODM Toruń

30 marca 2022 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się Dzień Otwarty zorganizowany we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a nasz Ośrodek był partnerem tego wydarzenia. Wykład wprowadzający wygłosił Janusz Janiszewski, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.03.2022 Wykład: NATO - na straży bezpieczeństwa Europy i Polski RODM Toruń

Wykład online dra Krystiana Chołaszczyńskiego pt.: „NATO - na straży bezpieczeństwa Europy i Polski” dla finalistów Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Golubiu-Dobrzyniu. Dnia 25 marca 2022 r. miał miejsce wyjątkowy wykład online dla finalistów Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Golubiu-Dobrzyniu. Dr Krystian Chołaszczyński, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu opowiadał o NATO i jego roli strażnika bezpieczeństwa Europy i Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.03.2022 Nabór do ETPC RODM Toruń

W związku z upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko SĘDZIEGO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

WIĘCEJ INFORMACJI

15.03.2022 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI RODM Toruń

Dzisiaj zainaugurowaliśmy spotkania Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji. W programie było spotkanie z Panią Martą Zielińską-Śliwka - Zastępcą Dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ, a dotyczace naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną (online) oraz z dr Janem Wiśniewskim - koordynatorem RODM Toruń oraz kierownikiem Instytutu Politologii Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademii Nauk Stosowanych, poświęcone Polska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: wyzwania geopolityczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.03.2022 Spotkanie studentów z zastępcą dyrektora Akademii Dyplomatycznej RODM Toruń

W dniu 15 marca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował spotkanie studentów z zastępcą dyrektora Akademii Dyplomatycznej, Panią Martą Zielińską-Śliwką.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2022 Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej RODM Toruń

W miniony czwartek, 10 marca, młodzież z Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy uczestniczyła w wykładzie "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej", przeprowadzonym przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Kaję Wilkosz.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.03.2022 Pracownicy RODM Toruń o wojnie na Ukrainie RODM Toruń

Dnia 8 marca 2022 r. dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń oraz dr Krystian Chołaszczyński - zastępca koordynatora RODM Toruń - będący jednocześnie pracownikami AKSiM - wzięli udział w audycji "Rozmowy niedokończone" na antenie Telewizji TRWAM. Tematem dyskusji była agresja rosyjska na Ukrainę.

WIĘCEJ INFORMACJI

04.03.2022 Wznawiamy działanie RODM Toruń

Bardzo miło nam poinformować, że wygraliśmy konkurs na prowadzenie RODM na kolejne 3 lata!

WIĘCEJ INFORMACJI

28.02.2022 Prześladowani. Przemoc i dyskryminacja na tle religijnym we współczesnym świecie RODM Toruń

Ludzkość, która na dobre weszła już w XXI wiek, pomimo wielkich swoich osiągnięć na polu odkryć naukowych i galopującego postępu w zakresie techniki oraz bolesnych, wielowiekowych doświadczeń zgubnych ideologii – zwłaszcza minionego już XX wieku – które doprowadziły do niewyobrażalnych w swym okrucieństwie ludobójstw, nadal brnie ku samozniszczeniu.

WIĘCEJ INFORMACJI