SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2024

21.05.2024 KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: #CREATIVITY WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW Działania RODM Toruń

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytut Dziennikarstwa i Nowych Mediów, Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej oraz Koło Naukowe Medioznawców 21 maja zorganizowały w murach naszej uczelni międzynarodową konferencję zatytułowaną: ,,#creativity Wyzwania nowych mediów”.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.05.2024 DEBATA ONLINE: O POLAKACH I POLONII W HISZPANII Działania RODM Toruń

O sytuacji Polaków i Polonii mieszkającej w Hiszpanii dyskutują - ks. prof. dr Marek Raczkiewicz CSsR z Uniwersytetu św. Damazego, Papieskiego Uniwersytetu Comillas i Instytutu Teologii Moralnej w Madrycie oraz dr hab. Jan Wiśniewski, prof AKSiM w Toruniu, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.05.2024 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SZKODLIWYCH DZIAŁAŃ FEDERACJI ROSYJSKIEJ W CYBERPRZESTRZENI POLSKA DYPLOMACJA

Polska wyraża pełną solidarność z Niemcami i z Czechami w związku z wrogą kampanią w cyberprzestrzeni prowadzoną przeciwko ich partiom politycznym i instytucjom demokratycznym. Oba państwa publicznie przypisały odpowiedzialność za te działania kontrolowanej przez Federację Rosyjską grupie Advanced Persistent Threat 28.
Polska, będąca również jednym z celów ataków APT 28, zdecydowanie potępia powtarzające się, niedopuszczalne i szkodliwe działania prowadzone w cyberprzestrzeni przez rosyjskie podmioty.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.05.2024 UROCZYSTE OBCHODY 20. ROCZNICY AKCESJI POLSKI DO UE Z UDZIAŁEM SZEFÓW DYPLOMACJI POLSKI I NIEMIEC POLSKA DYPLOMACJA

Dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczyli ministrowie Radosław Sikorski i Annalena Baerbock, odbyły się w bardzo symbolicznym miejscu, na pograniczu Polski i Niemiec. Łączący oba kraje most Słubice – Frankfurt stanowił przez lata naszą furtkę do Europy, a sam Zachód był dla pokoleń Polaków innym światem.
– Minister Baerbock ma przewagę emocjonalną nade mną, bo była tu 20 lat temu, mnie tu nie było, natomiast byłem wzruszony tego dnia tym, że Polska wreszcie znalazła się tam, gdzie jej miejsce - wśród przyjaciół, wśród sojuszników, w Europie, w domu – powiedział minister Radosław Sikorski do zebranych gości, w tym wielu młodych ludzi, którzy są równolatkami rocznicy.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.04.2024 WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE NA OBSZARZE EUROPY, BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU ORAZ AFRYKI Działania RODM Toruń

Dzięki bardzo dobrej współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku udało się zorganizować wykład dotyczący zagrożeń wynikających z współczesnych konfliktów zbrojnych na obszarze Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.04.2024 XXVI FORUM POLONIJNE - „WAŻNE, BY CZUĆ SIĘ POLAKIEM, MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ POLSKICH KORZENI” Działania RODM Toruń

Zatroskani o Ojczyznę, krzewienie historii i kultury oraz nowoczesny patriotyzm gospodarczy przedstawiciele Polonii i Polacy mieszkający za granicą przybyli do Torunia, aby uczestniczyć w XXVI Forum Polonijnym. W tym roku przebiegało ono pod hasłem „Ważne, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni”.
Wspólne rozmowy, modlitwa, spotkania z kulturą. Przyjechali na nie m.in. Polacy z Austrii, Białorusi, Danii, Francji, Hiszpanii, ze Szwajcarii, Szwecji, z Niemiec, Litwy, Ukrainy, a także Kanady i USA.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej był jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2024 UMOWA MIĘDZY RODM TORUŃ A GREEK-CATHOLIC THEOLOGICAL FACULTY UNIVERSITY OF PRESOV Działania RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Gréckokatolícka teologická fakulta (Greek-Catholic Theological Faculty; kierunek - Studia europejskie) Prešovská univerzita v Prešove (University of Presov - Słowacja) podpisali umowę o bilateralnej współpracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.04.2024 RZETELNE DZIENNIKARSTWO KONTRA MANIPULACJE W MEDIACH: DEZINFORMACJA, FAKE NEWSY I ATAKI INFORMACYJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Działania RODM Toruń

Pani redaktor Katarzyna Cegielska przeprowadziła dwukrotnie w Toruniu warsztaty dla uczniów szkół średnich (m.in. z Golubia-Dobrzynia i Grudziądza) z działań dezinformacyjnych, w tym szczególnie z działalności w tym względzie służb rosyjskich. Pani redaktor zwróciła uwagę na coraz większą liczbę ataków informacyjnych oraz manipulacji związanych z przekazywanymi informacjami, ale także na fake newsy, które w czasie działań rosyjskich wobec Ukrainy mogą mieć szczególnie groźne skutki.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2024 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ONLINE: CHANGE AND CONTINUITY: THE WAY OF CONSOLIDATING DEMOCRACY Działania RODM Toruń

Dnia 16 marca 2024 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Change and Continuity: the Way of Consolidating Democracy”. Przyjęto w całości formułę online. Temat zainteresował wielu specjalistów z Polski, Gruzji, Ukrainy, Iraku oraz Indii. Za organizację konferencji odpowiadały uczelnie: The Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w Gruzji, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Interregional Academy of Personal Menegament w Kijowie, Ukraina. Partnerem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
Głównym celem konferencji było zaproszenie edukatorów, badaczy, decydentów, praktyków i innych zainteresowanych osób do zbadania ram teoretycznych i praktycznych wymiarów procesu rozwoju instytucji i polityki w kontekście transformacji reżimu i rozwoju demokracji po przełomie i rozwiązaniu Związku Radzieckiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.03.2024 Umowa między RODM w Toruniu a Interregional Academy of Personnel Management w Kijowie RODM w TORUNIU

Niniejszym informujemy, że umowa między Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu a Interregional Academy of Personnel Management w Kijowie (Ukraina) została podpisana. Spodziewamy się w nadchodzącym roku samych sukcesów!

WIĘCEJ INFORMACJI

28.02.2024 SEMINARIUM NAUKOWE Z UDZIAŁEM STUDENTÓW Z KIJOWA PT.: "MEDIALNY OBRAZ WOJNY. ROSYJSKA AGRESJA NA UKRAINĘ 2022-2024. THE MEDIA IMAGE OF WAR. RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE 2022-2024" Działania RODM Toruń

Już za nami kolejne wydarzenie organizowane przez toruński Ośrodek we współpracy z Interregional Academy of Personal Management w Kijowie. Tematem był medialny obraz wojny w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydarzenie odbyło się 28 lutego 2024 r. w siedzibie toruńskiego Ośrodka. To niezwykle istotne wydarzenie, które pozwoliło nam zgłębić i zrozumieć wpływ mediów na obraz konfliktu oraz analizę rosyjskiej agresji na Ukrainę w latach 2022-2024. Mieliśmy okazję omówić kluczowe aspekty oraz podzielić się refleksjami i wnioskami.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.02.2024 PODPISANIE UMOWY O POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY RODM TORUŃ A IAMP W KIJOWIE! Działania RODM Toruń

Ważna wiadomość! Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Interregional Academy of Personnel Management IAPM in Kyiv, Ukraine (Міжрегіональна Академія управління персоналом) podpisali umowę o bilateralnej współpracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.01.2024 WYKŁAD DLA MIESZKAŃCÓW JANIKOWA: "KONFLIKTY W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ A KWESTIE MIGRACJI LUDNOŚCI" Działania RODM Toruń

RODM Toruń w Nowym 2024 r. działa.... Ledwo rozpoczął się 2024 r. a za nami kolejny wykład. Zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński wygłosił specjalny wykład dla społeczności Janikowa, pt.: "Konflikty w Afryce Subsaharyjskiej a kwestie migracji ludności".

WIĘCEJ INFORMACJI