SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





BIBLIOTEKA RODM TORUŃ


Witamy w bibliotece RODM Toruń!


W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu funkcjonuje specjalistyczna biblioteka, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie fachowych publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Można skorzystać również z wybranych czasopism dotyczących relacji międzynarodowych Na miejscu działa czytelnia z samodzielnym stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu.

Księgozbiór biblioteczny jest sukcesywnie poszerzany o nowe pozycje.

W biblioteczce RODM Toruń można otrzymać materiały informacyjne z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Stanowią one nieodzowną pomoc dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli, a także wszystkich osób poszukujących kompletnych wiadomości na tematy związane z polityką zagraniczną RP oraz kwestiami międzynarodowymi.

Biblioteka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieści się w siedzibie biura RODM Toruń, przy ul. Św. Józefa 23/35 i jest czynna w godzinach pracy biura.


CZASOPISMA W BIBLIOTECE RODM TORUŃ




Wojciech Polak, ks. Józef Dębiński, Jan Wiśniewski (i in.)
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
Tom 1 – „Drogi do niepodległości”

Wydawnictwo: WSKSiM, Toruń 2014, ss. 240


Wojciech Polak, ks. Józef Dębiński, Jan Wiśniewski (i in.)
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
Tom 2 – „Etyka w pracy dziennikarza”

Wydawnictwo: WSKSiM, Toruń 2015, ss. 282


Wojciech Polak, ks. Józef Dębiński, Jan Wiśniewski (i in.)
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
Tom 4 – „Państwo jako forma organizacji społeczeństwa”

zeństwa”


Wojciech Polak, ks. Józef Dębiński, Jan Wiśniewski (i in.)
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
Tom 5 – „Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego Polski”

Wydawnictwo: WSKSiM, Toruń 2016, ss. 281