SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIBLIOTEKA RODM TORUŃ


Witamy w bibliotece RODM Toruń!


W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu funkcjonuje specjalistyczna biblioteka, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie fachowych publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Można skorzystać również z wybranych czasopism dotyczących relacji międzynarodowych Na miejscu działa czytelnia z samodzielnym stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu. Księgozbiór biblioteczny jest sukcesywnie poszerzany o nowe pozycje.

W biblioteczce RODM Toruń można otrzymać materiały informacyjne z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Stanowią one nieodzowną pomoc dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli, a także wszystkich osób poszukujących kompletnych wiadomości na tematy związane z polityką zagraniczną RP oraz kwestiami międzynarodowymi.

Biblioteka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieści się w siedzibie biura RODM Toruń, przy ul. Św. Józefa 23/35 i jest czynna w godzinach pracy biura.


KSIĄŻKI W BIBLIOTECE RODM TORUŃ
Timothy Snyder
Skrwawione Ziemie. Europa miedzy Hitlerem a Stalinem
Wydawnictwo: Znak Horyzont, Kraków 2018, ss. 544


Anna Paterek
Kościół w walce o niepodległość
Wydawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze „Arystoteles” Sp. J. Matek Matusiak, Warszawa 2018, ss. 60


Paweł Sobik
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej
Wojnowice 2017, ss. 576


Natalia Frołowa, Mariusz Kubiak, Jacek Zieliński (redakcja naukowa)
Polska-Rosja. Dwa punkty widzenia na współczesny świat
Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Moskwa 2018, ss. 228


David French
Armia Brytyjska 1919-1945
Wydawnictwo Poznańskie, 2014, ss. 378


Łukasz Wojcieszak (redakcja naukowa)
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego
Wydawca Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, ss. 334


Marek A. Koprowski
Kresy na Pomorzu. Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych
Wydawnictwo Replika, 2018, ss. 368


Jacek Czaputowicz
Teorie integracji europejskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 258


Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak (redakcja naukowa)
Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka
Polski Towarzystwo Ekonomiczne, Wydanie II, Warszawa 2018, ss. 422


Piotr Mickiewicz (red.)
Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 336


Patrick Tyler
Twierdza Izrael. Zakulisowa historia elit wojskowych, które uparcie bronią się przed pokojem
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018, ss. 568


Paweł Skibiński
Polska 1918
Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2018, ss. 608


Witold Sienkiewicz
Niepodległa 1918. Legiony Piłsudskiego
Demart SA, Warszawa 2018, ss. 272.


.
Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie drugie, Warszawa 2018, ss. 599.


Andrzej Chwalba
Legiony Polskie 1914-1918
Wydawnictwo Literackie Sp. z o. o., Kraków 2018, ss. 373.


Andrzej Nowak
Niepodległa! 1864-1924 Jak Polacy odzyskali Ojczyznę
Biały Druk Sp. z o. o., Kraków 2018, ss. 367.


Brunon Hołyst
Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, ss. 322.


Grażyna Rosa, Izabela Ostrowska, Kamila Słupińska, Leszek Gracz
Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w różnych regionach świata jako podstawa sukcesu w biznesie międzynarodowym
Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo 2018, ss. 131


Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach pod red.
Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska
Wydrukowano dla Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwa Rambler, Warszawa 2017, ss. 367.


Anita Shapira
Historia Izraela
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018, ss. 555.


Wiktor Hebda
Serbsko-Chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 376.


Stephan Lahnstaedt
Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt
Prószyński Sp. z o. o., Warszawa 2018, ss. 230.


Tomasz Kubicki
Getto Warszawskie 1943
Bellona Spółka Akcyjna, Warszawa 2017, ss. 268.


Piotr Eberhardt
Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne
Wydawnictwo Arcana, Kraków 2017, ss. 357.


Martin Bunton
Konflikt palestyńsko-izraelski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 158.


Anna Iwańczuk
Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej
Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2011, ss. 142.


Aleksander H. Krzymiński
Wspomnienia i myśli z Powstania Warszawskiego
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Warszawa 2018, ss. 136.


Albin Głowacki, Sławomir Lucjan Szczesio pod red
Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 668.


Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska
Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2017, ss. 194.


Agata Beata Domachowska
Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 564


Dorota Michaluk
Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 597.


Piotr Mickiewicz
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw
Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2018, ss. 427.


Andrzej Łuczyszyn
Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczy. Aspekt regionalny i lokalny
Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2016, ss. 245.


Tadeusz A. Kisielewski
Przesmyk Suwalski. Rosja kontra NATO
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017, ss. 246.


Marek Rezler
Polska Niepodległość 1918.
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018, ss. 416.


Antoni Dudek
Historia Polityczna Polski 1989-2015
Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2016, ss. 719.


Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld
Ekonomia międzynarodowa.
Tom 2. Teoria i praktyka

Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 532.Pamięć i Nadzieja
Wydawca: Fundacja Lux Veritatis 2017, ss. 288Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce
Warszawa 2017, ss.112


Henry Kissinger
Dyplomacja
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016, ss. 984


Michał Pułaski
W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych
Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 398


Tomasz Strzeżek
Stoczek – Nowa Wieś 1831
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, ss. 288


Jarosław Molenda
Panama 1671
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, ss. 264


Tomasz Strzeżek
Warszawa 1831
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, ss. 184


Jarosław Centek
Somma 1916
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2011, ss. 304


Radosław Zenderowski, Krzysztof Cebul, Mateusz Krycki
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424


Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk
Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 280


Sławomir Pastuszka, Agnieszka Kasińska-Metryka (red.)
Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 198


Cezary Żołędowski
Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 226


Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór (red.)
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ss. 488


Roman Kuźniar
Europa w porządku międzynarodowym
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2016, ss. 272


Robert Kłosowicz (red.)
Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss.270


Anna Skolimowska, Bartosz Jankowski (red.)
Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 286


Ewa Kowalewska-Borys, Katarzyna Chomicz (red.)
Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Wyzwania i perspektywy
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 256


Maria i Przemysław Pilichowie
Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat
Wydawnictwo: MUZA SA, Warszawa 2016, ss. 448


Joanna Puchalska
Polki, które zadziwiły świat
Wydawnictwo: MUZA SA, Warszawa 2017, ss. 384


Edward Janusz Jaremczuk (redakcja naukowa)
Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania
Wydawca FNCE Sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 278


Beata Surmacz
Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 538


Marek Jan Chodakiewicz
Międzymorze
Wydawnictwo: Biblioteka Wolności 2017, ss. 610Polska Dyplomacja Publiczna 2015-2016
Wydawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ss. 88


Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14 (2016), Zeszyt 3
Ruch obywatelski w Federacji Rosyjskiej. Nowe obszary działania, zagrożenia, tradycje
Redakcja: Marek Radziwon


Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14 (2016), Zeszyt 2
InfoSec in East-Central Europe: information in security – challenges, implications, responses
Redakcja: Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Anna Visvizi


Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15 (2017), Zeszyt 4
International organizations and multilateralism: a view from Central Europe
Redakcja: Aleksander Surdej, Anna Visvizi


Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15 (2017), Zeszyt 3
Minorities, diasporas, refugees in contemporary Europe
Redakcja: Marta Pachocka, Aleksandra Kuczyńska-Zonik


Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15 (2017), Zeszyt 2
East-Central Europe: re-focusing the debate
Redakcja: Anna Visvizi, Colette Mazzucelli


Izabela i Tomasz Kaczyńscy
Śladami wybitnych Polaków
Wydawnictwo: MUZA SA, Warszawa 2011, ss. 330


Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
The Righteous! How Poles rescued Jews from the Holocaust
Wydawnictwo: Rosikon Press, Warszawa 2013, ss. 296


Krzysztof Karsznicki
Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, ss. 254Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, ss. 986


Roman Milewski
Powstawy ekonomii
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 3, 2007, ss. 554


William Fagg
Afrique 100 Tribus 100 Chefs d' Oeuvre
Musee des Arts Decoratifs Palais du Louvre, Paris 1964


Tom Russell OFM
Mwerihari Musings -1964 Southern Rhodesia to Zimbabwe 1999
Twickenham 2007, ss. 216


Artur Kozłowski
Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002-04-01, ss. 207Pozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie 1945-1947
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa


Heike Owusu
Symbole Afryki
Wydawnictwo "KOS", 2002-01-01, ss. 320Spór o suwerenność
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa


Martin Meredith
The State of Africa


Eugeniusz Zwierzchowski red. naukowy
Opozycja parlamentarna
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 314Przegląd Sejmowy, Rok V, 4(21)/97
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa1997, ss. 226Przegląd Sejmowy, Rok X, 6(53)/2002
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa2003; ss. 190


Piotr Czarny, Bogumił Naleziński
Wolność zgromadzeń
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 104


Paweł Sarnecki
Wolność zrzeszania się
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 88;


Dariusz Górecki
Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, ss. 295


Marek Zubik
Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2001, ss. 356


Czesława Żuławska
Zasady prawa gospodarczego prywatnego
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, ss. 72 (2 egz.)


Cezary Kosikowski
Legislacja Finansowa
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 172


Ryszard Chruściak
Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, ss. 252


Ewa Chmielewska-Gorczyca opr.
Historia Polski. Mikrotezaurus
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 220.Prawo Międzynarodowe. Mikrotezaurus
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 126


Roman Milewski Eugeniusz Kwiatkowski
Podstawy ekonomii
Wydawnictwo Naukowe PWNPolskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych


Martin Meredith
The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence
The Free Press, London 2006, ss. 752Afrique. Cent Tribus – Cent Chefs-D’oeuvre
Cassel 1964, ss. 64


Romuald Turkowski opr.,
Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 1945-1947
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 347


Artur Kozłowski
Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, ss. 208


Heike Owusu
Symbole Afryki
Wydawnictwo KOS, Katowice 2002, ss. 318


Waldemar Jan Wołpiuk red. naukowy
Spór o suwerenność
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 204;


Tom Russell OFM
Mwerihari Musings. 1964 Southern Rhodesia to Zimbabwe 1999
Athena Press, London 2007, ss. 212;


Monika Szetela, Mateusz Kaleta, Karolina Piech, Maciej Piech
Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów
Wydawnictwo: WSKSiM, Toruń 2017, ss. 281


Roman Milewski red. naukowa,
Podstawy ekonomii,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 682.


Zbigniew Grzegorowski
"Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego"
Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2013, ss.327


Artur Wejkszner
Globalna sieć Al.-Kaidy. Nowe Państwo Islamskie?
Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2017, ss. 384


Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Aleksandra Namysło i in.
Polska pod okupacją 1939-1945. Tom 1
Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 488 (aneks)


Marcin Przegiętka, Martyna Grądzka-Rejak, Marek Hańderek i in.
Polska pod okupacją 1939-1945. Tom 2
Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 390


Aleksander Smoliński (red.)
Mało znana I Wojna Światowa. Studia i szkice z dziejów Wielkiej Wojny na froncie wschodnim
Wydawnictwo: EKO-DOM, Grajewo 2017, ss. 204


Aleksander Smoliński (red.)
Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I Wojny Światowej
Wydawnictwo: NapoleonV, Oświęcim 2014, ss. 277


Czesław Grzelak
Sowiecki najazd 1939. Sojusznik Hitlera napada polskie kresy – relacje świadków i uczestników
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Mireki, Warszawa-Kraków 2017, ss. 492


Michael Weiss, Hassan Hassan
ISIS. Wewnątrz armii terroru
Wydawnictwo: Burda Publishing Polska, Warszawa 2015, ss. 375


Beata Jankowiak-Konik, Witold Sienkiewicz, Marzena Wieczorek (red.)
Nowy Wielki Atlas Historyczny. Od pradziejów po współczesność
Wydawca: Demart SA 2017, ss. 272.


Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides
Prawo międzynarodowe publiczne
Wydanie VIII, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 454.


Agnieszka Kuszewska
Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 348.


James L. Gelvin
Konflikt izraelsko-palestyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 354.


Jacek Reginia-Zacharski
Rwanda. Wojna i ludobójstwo
Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2012, ss. 254.


Robert Czulda
Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss. 260.


Barbara Jelavich
Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 402.


Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 3. Królestwo zwycięskiego orła (1340-1468)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2017, ss. 464.


Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 2. Od rozbicia do nowej Polski (1202-1340)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2015, ss. 384.


Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 1. Skąd nasz ród (do roku 1202)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2014, ss. 384.


Katarzyna Górak-Sosnowska (red.)
Arabska wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku
Wydawnictwo: Smak Słowa, Sopot 2016, ss. 320.


Michael Dobbs
Za minutę północ
Świat Książki, Warszawa 2010, ss. 448.


Walter Żelazny
Etniczność. Ład-Konflikt-Sprawiedliwość
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, ss. 261;


Georges Corm
Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ss. 600;


David Robertson
Słownik Polityki
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, ss. 531;


Wojciech Szymborski
Doktryna Busha
Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2004, ss. 212;


Andrzej Borzym, Jeremi Sadowski
Polscy Ojcowie Europy,
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, ss. 231;


Daria Olender
Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego. Wybrane problemy
wyd. Difin S.A.Warszawa 2017


Redakcja Marek Górka
Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku
wyd. Difin S.A. Warszawa 2016


Tomasz Sommer
Operacja Antypolska NKWD 1937-1938
Biblioteka Wolności Warszawa 2014


Ujednolicone zasady komunikacji marki POLSKA
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polkski Za Granicą


Ujednolicone zasady komunikacji marki POLSKA
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polkski Za Granicą


Krzysztof Surdyk
Konflikt Ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych
wyd. Difin S.A.Warszawa 2017


Joanna Modrzejewska-Leśniewska
Talibowie
Pułtusk 2001


BIAŁO-CZERWONA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiAleksandrek Smoliński,
O CZERWONĄ Rosję, CZERWONĄ Europę, CZERWONY Świat
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015


Sławomir Adamczyk,
Katarzyna Firlej-Adamczyk
PERU
(wyd.2013)


Marek Pietrzak
FERENC FLORIAN CSAKY.
Węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

(wyd. 2015)


Pod redakcją Heleny Czakowskiej oraz ks. Mariusza Kucińskiego
Idea wielokulturowości jako wyzwanie.
Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny

(wyd.2015)


Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska
Peru XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników emigrantów i urzędników
(wyd.2013)


Marek Chełminika
Bydgoszcz. Najpiękniejsze strony miasta
The city's most beautiful parts

(wyd. 2016)


Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki.
Polska na globalnej szachownicy
(wyd. 2014)


Ambasador Polskości 1050.
Rocznica Chrzutu Polski

(wyd. 2016)


Andrzej S. Kowalczyk. Europa.
Antologia 1929-1930
(wyd. 2012)


Andrzej Targowski.
Historia-terażniejszość-przyszłość informatyki
(wyd. 2013)


Anna Rusinek.
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
(wyd. 2012)


Artur Dmochowski.
Między Unią a Rosją -2013


Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski,
Z Mazur.
Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
(wyd. 2012)


Bogdan Koszel.
Polska i Niemcy w Unii Europejskiej.
Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy - 2008


Cichocki Marek A.,
Problem politycznej jedności w Europie.
wyd. 2012


Dagmara Sobczyk-Stankiewicz, Agnieszka Wichrowska.
Poznaj Unię Europejską. Książka dla dzieci
(wyd. 2013)


Dariusz Kołodziejczyk (Red.),
Orzeł i Półksiężyc.
600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji

(wyd. 2014)


Francois Godement.
Czego chcą Chiny - 2016.


Gnesotto Nicole
Przyszłość Europy strategicznej.
(wyd. 2012)


Grzegorz Motyka
Na Białych Polaków obława.
Wojska NKWD w walce z Polskim Podziemiem. 1944-1953

(wyd. 2014)


Grzegorz Motyka
Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła.
(wyd. 2011)


Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
(wyd. 2011)


Jan Barcz
Poznaj Traktat z Lizbony
(wyd. 2012)


Janusz Truściński
Tymczasem. Stanisław Lem. Czarna dziura.
(wyd. 2011)


Jurgen Todenhofen
ISIS od środka.
10 dni w Państwie Islamskim 2016


Karolina Janiak
Budżet Unii Europejskiej
(wyd. 2012)


Karsznicki Krzysztof
Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym.
(wyd. 2013)


Katarzyna Cegielska (Red.)
Zapomniani Bohaterowie
(wyd. 2016)


Konopek Jacek, Willa Rafał
Polska polityka zagraniczna 1989-2004
(wyd. 2016)


Krzysztof Koehler
De Europa. Myśli o Starym Kontynencie.
(wyd. 2012)


Krzysztof Malinowski
Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
(wyd. 2009)


Lipatow Aleksander
Rosja i Polska konfrontacja i grawitacja
(wyd. 2003)


Łukasz Kamiński, Maciej Korkuś (Red.).
A Guide To The History of Poland 966-2016
(wyd. 2012)


Łukasz Machaj. Marek Maciejewski (wstęp), Sławomir Łukasiewicz (wybór tekstów).
O jedność Europy. Antologia Polskiej XX - wiecznej myśli europejskiej
(wyd. 2007)


Madajczyk Piotr
Między fundamentalizmem a asymilacją.Muzłumanie w Niemczech
(wyd. 2015)


Magierowski Marek
Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej
(wyd. 2013)


Malinowski Krzysztof
Polska i Niemcy w Europie (2004-2014)
(wyk 2016)


Marcin Jacoby
Chiny bez makijażu - 2016


Marian Jędrzejko
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie światowej (1945-2007)
(wyd. 2007)


Mariusz Maszkiewicz
Między bezpieczeństwem a tożsamością.
Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010)

(wyd. 2013)


Ogień Majdanu - wersja RUS
(wyd. 2015)


Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji
(wyd. 2016)


Paweł Lisicki.
Dżihad i samozagłada Zachodu - 2015


Polska w Azji i na Pacyfiku 2016
(wyd.2016)


Poradnik na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
(wyd. 2015)


Radosław Grodzki.
Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO -2011


Red. Karolina Marchlewska-Patyk, Agnieszka Wiedeł - Domaradzka
Studia i Analizy Europejskie nr 9
(wyd. 2012)


Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 11
(wyd. 2013)


Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 12
(wyd. 2014)


Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 13
(wyd. 2015)


Red. Marzena Sobczak-Michałowska, Karolina Marchlewska-Patyk
Unia Europejska. Perspektywy społeczno-ekonomiczne, nr 7
(wyd. 2015)


Red. Różański Jarosław, Hanna Rubinkowska-Anioł
Afryka między tradycją a współczesnością tom 2
(wyd. 2013)


Red. Wiśniewski Rafał, Żukowski Arkadiusz
Afryka między tradycją a współczesnością tom 1
(wyd. 2013)


Red. Sobczak-Michałowska Marzena, Marchlewska-Patyk Karolina
Unia Europejska. Perspektywy społeczno-ekonomiczne nr 1(5)_2013
(wyd. 2013)


Robert Kupiecki
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
(wyd. 2016)


Roman Włodek (Red.). Paweł Kowal
Między Majdanem a Smolenskiem.
Rozmawiają Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz

(wyd. 2012)


Sławomir Łukasiewicz (red.), Robert Looby (trans.).
Towards a United Europe- an anthology of twentieth century Polish thought on Europe
(wyd. 2011)


Srebrakowski Aleksander
my nie BRACIA, my SĄSIEDZI
(wyd. 2013)


Świder Konrad
Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego)
(wyd. 2015)


Teodor Korwin-Szymanowski
Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym
(wyd. 2015)


Tomasz Kamiński
Sypiając ze smokiem.
Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

(wyd. 2015)


Tomasz R. Aleksandrowicz
Terroryzm międzynarodowy
(wyd. 2016)


Wiesław Mądrzejowski
Przestępczość zorganizowana.
System zwalczania

(wyd. 2016)


Wigura Karolina
Wina narodów
(wyd 2011)


Włodzimierz. Kalicki, Monika Kuhnke.
b>Sztuka zagrabiona.
Uprowadzenie Madonny
(wyd. 2014)


Zbigniew Gluza (koncepcja), Maciej Kowalczyk (wybór i oprac.), Anna Richter
Ogień Majdanu.
Dziennik rewolucji 21.11.2013-22.02.2014

(wyd. 2015)


Zielonka Jan
Koniec Unii Europejskiej
(wyd. 2014)


Andrzej Burowski
Odrodził się koszmar rosyjskiej historii Straszna prawda o Moskowii
(wyd. 2016)


B. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom I


B. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom II


B. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom III


B. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom IV


Andrzej Chwalba
Samobójstwo Europy Wielka wojna 1914-1918
(wyd. 2014)


Andrzej Nowak
Historia i polityka
(wyd. 2016)


Jakub Polit
Pod wiatr Czang Kaj-szek 1887-1975
(wyd. 2008)


Jan Karski
Tajne Państwo
(wyd. 2014)


Jan Szumski
Sowietyzacja zachodniej Białorusi 1944-1953
Propaganda i edukacja w służbie ideologii

(wyd. 2010)


Joanna Orzechowska-Wacławska
Baskowie Powstanie współczenego narodu
(wyd. 2014)


John L. Allen JR.
Globalna wojna z Chrześcijanami
Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań

(wyd. 2015)


Jonathan Fenby
Czang Kaj-szek i jego Chiny
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych przywódców XX wieku

(wyd. 2003)


Jurij Felsztinski Michaił Stanczew
Trzecia wojna światowa Bitwa o Ukrainę
(wyd. 2015)


Karol Derwich
Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000
(wyd. 2010)


Luigi Geninazzi
Czerwona Atlantyda Upadek komunizmu z Europie wschodniej
(wyd. 2014)


Marek Borucki
Wielcy zapomniani POLACY, którzy zmienili świat część 1
(wyd. 2016)


Marek Borucki
Wielcy zapomniani POLACY, którzy zmienili świat część 2
(wyd. 2016)


Materiały z konferencji zorganizowanej 22-24 listopada 2012 r. we Wrocławiu
Polska polityka wschodnia

(wyd. 2013)


Michał Łubina
Niedźwiedź w cieniu smoka Rosja - Chiny 1991-2014
(wyd. 2014)


Miesięcznik Polityka Polska nr 5-6(13-14) maj-czerwiec 2016
Polska samorządna gospodarczo


Miesięcznik Polityka Polska nr 7-8(15-16) lipiec-sierpień 2016
Niemcy na drodze do Mitteleuropy


Paul Johnson
Historia Świata XX wieku Od Rewolucjii Październikowej do Solidarności
tom 1

(wyd. 2008)


Dziedzictwo pogranicza
(wyd. 2013)


Pod redakcją Katzryny Krzywickiej i Edwarda Olszewskiego
Chrześcijańsdka demokracja we współczesnym świecie
(wyd. 1999)


Pod redakcją Wojciecha Materskiego i Waldemara Michowicza
Historia Dyplomacji Polskiej
TOM VI 1944 1945-1989

(wyd. 2010)


Redakcja naukowa Aleksandra Jarczewska i Jakub Zajączkowski
Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015
(wyd. 2016)


Redakcja naukowa Beata Kubiak
Ho-Chi Japonia w Polsce W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią
(wyd. 2012)


Redakcja naukowa Beata Ociepka
Historia w dyplomacji publicznej
(wyd. 2015)


Redaktor Marek Kornat, współpraca Piotr Długołęcki Maria Konopka-Wichrowska i Marta Przyłuska
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1938
(wyd. 2007)


Redaktor Mariusz Wołos
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1931
(wyd. 2008)


Redaktor Sławomir Dębski współpraca Piotr Długołęcki
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień
(wyd. 2008)


Redaktor Włodzimierz Borodziej współpraca Piotr Długołęcki
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972
(wyd. 2005)


Robert Łoś Jacek Reginia-Zacharski
Współczesne konflikty zbrojne
(wyd. 2010)


Thomas Kunze Ceausescu
Piekło na ziemi
(wyd. 2016)


Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom I

(wyd. 2001)


Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom II

(wyd. 2001)


Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom III

(wyd. 2001)


Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom IV

(wyd. 2004)


Yannick Harrel
Rosyjska cyberstrategia
(wyd. 2015)


Zbiór studiów pod reakcją Zbigniewa Karpusa Jarosława Kłaczkowa i Mariusza Wołosa
Nad Bałtykiem W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku


Adam Budnikowski
Ekomomia międzynarodowa
(wyd. 2016)


Bożena Uścińska Jolanta Ciamciara
Komunikacja wizerunkowa w mediach prasa radio i telewizja
(wyd. 2015)


Elżbieta Sujak
ABC psychologii komunikacji
(wyd. 2006)


Jan Rymarczyk
Biznes międzynarodowy
(wyd. 2012)


Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Małeckiego
Globalizacja rynbków finansowych - implikacje dla Polski
(wyd. 2007)


Rafał Płótkarz
Globalne rynki finansowe praktyka funkcjonowania
(wyd. 2013)


Tomasz Orłowski
Protokół dyplomatyczny
Między tradycją a nowoczesnością

(wyd. 2015)