RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIBLIOTEKA RODM TORUŃ


Witamy w bibliotece RODM Toruń!


W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu funkcjonuje specjalistyczna biblioteka, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie fachowych publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Można skorzystać również z wybranych czasopism dotyczących relacji międzynarodowych Na miejscu działa czytelnia z samodzielnym stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu. Księgozbiór biblioteczny jest sukcesywnie poszerzany o nowe pozycje.

W biblioteczce RODM Toruń można otrzymać materiały informacyjne z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Stanowią one nieodzowną pomoc dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli, a także wszystkich osób poszukujących kompletnych wiadomości na tematy związane z polityką zagraniczną RP oraz kwestiami międzynarodowymi.

Biblioteka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieści się w siedzibie biura RODM Toruń, przy ul. Św. Józefa 23/35 i jest czynna w godzinach pracy biura.


KSIĄŻKI W BIBLIOTECE RODM TORUŃ

Beata Jankowiak-Konik, Witold Sienkiewicz, Marzena Wieczorek (red.)
Nowy Wielki Atlas Historyczny. Od pradziejów po współczesność
Wydawca: Demart SA 2017, ss. 272.Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides
Prawo międzynarodowe publiczne
Wydanie VIII, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 454.Agnieszka Kuszewska
Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 348.James L. Gelvin
Konflikt izraelsko-palestyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 354.Jacek Reginia-Zacharski
Rwanda. Wojna i ludobójstwo
Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2012, ss. 254.Robert Czulda
Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss. 260.Barbara Jelavich
Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 402.Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 3. Królestwo zwycięskiego orła (1340-1468)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2017, ss. 464.Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 2. Od rozbicia do nowej Polski (1202-1340)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2015, ss. 384.Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Tom 1. Skąd nasz ród (do roku 1202)
Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2014, ss. 384.Katarzyna Górak-Sosnowska (red.)
Arabska wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku
Wydawnictwo: Smak Słowa, Sopot 2016, ss. 320.Michael Dobbs
Za minutę północ
Świat Książki, Warszawa 2010, ss. 448.Walter Żelazny
Etniczność. Ład-Konflikt-Sprawiedliwość
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, ss. 261;Georges Corm
Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ss. 600;David Robertson
Słownik Polityki
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, ss. 531;Wojciech Szymborski
Doktryna Busha
Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2004, ss. 212;Andrzej Borzym, Jeremi Sadowski
Polscy Ojcowie Europy,
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, ss. 231;Daria Olender
Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego. Wybrane problemy
wyd. Difin S.A.Warszawa 2017Redakcja Marek Górka
Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku
wyd. Difin S.A. Warszawa 2016Tomasz Sommer
Operacja Antypolska NKWD 1937-1938
Biblioteka Wolności Warszawa 2014Ujednolicone zasady komunikacji marki POLSKA
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polkski Za GranicąUjednolicone zasady komunikacji marki POLSKA
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polkski Za GranicąKrzysztof Surdyk
Konflikt Ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych
wyd. Difin S.A.Warszawa 2017Joanna Modrzejewska-Leśniewska
Talibowie
Pułtusk 2001BIAŁO-CZERWONA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Aleksandrek Smoliński,
O CZERWONĄ Rosję, CZERWONĄ Europę, CZERWONY Świat
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015Sławomir Adamczyk,
Katarzyna Firlej-Adamczyk
PERU
(wyd.2013)Marek Pietrzak
FERENC FLORIAN CSAKY.
Węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

(wyd. 2015)Pod redakcją Heleny Czakowskiej oraz ks. Mariusza Kucińskiego
Idea wielokulturowości jako wyzwanie.
Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny

(wyd.2015)Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska
Peru XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników emigrantów i urzędników
(wyd.2013)Marek Chełminika
Bydgoszcz. Najpiękniejsze strony miasta
The city's most beautiful parts

(wyd. 2016)Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki.
Polska na globalnej szachownicy
(wyd. 2014)Ambasador Polskości 1050.
Rocznica Chrzutu Polski

(wyd. 2016)Andrzej S. Kowalczyk. Europa.
Antologia 1929-1930
(wyd. 2012)Andrzej Targowski.
Historia-terażniejszość-przyszłość informatyki
(wyd. 2013)Anna Rusinek.
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
(wyd. 2012)Artur Dmochowski.
Między Unią a Rosją -2013Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski,
Z Mazur.
Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
(wyd. 2012)Bogdan Koszel.
Polska i Niemcy w Unii Europejskiej.
Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy - 2008Cichocki Marek A.,
Problem politycznej jedności w Europie.
wyd. 2012Dagmara Sobczyk-Stankiewicz, Agnieszka Wichrowska.
Poznaj Unię Europejską. Książka dla dzieci
(wyd. 2013)Dariusz Kołodziejczyk (Red.),
Orzeł i Półksiężyc.
600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji

(wyd. 2014)Francois Godement.
Czego chcą Chiny - 2016.Gnesotto Nicole
Przyszłość Europy strategicznej.
(wyd. 2012)Grzegorz Motyka
Na Białych Polaków obława.
Wojska NKWD w walce z Polskim Podziemiem. 1944-1953

(wyd. 2014)Grzegorz Motyka
Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła.
(wyd. 2011)Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
(wyd. 2011)Jan Barcz
Poznaj Traktat z Lizbony
(wyd. 2012)Janusz Truściński
Tymczasem. Stanisław Lem. Czarna dziura.
(wyd. 2011)Jurgen Todenhofen
ISIS od środka.
10 dni w Państwie Islamskim 2016Karolina Janiak
Budżet Unii Europejskiej
(wyd. 2012)Karsznicki Krzysztof
Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym.
(wyd. 2013)Katarzyna Cegielska (Red.)
Zapomniani Bohaterowie
(wyd. 2016)Konopek Jacek, Willa Rafał
Polska polityka zagraniczna 1989-2004
(wyd. 2016)Krzysztof Koehler
De Europa. Myśli o Starym Kontynencie.
(wyd. 2012)Krzysztof Malinowski
Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
(wyd. 2009)Lipatow Aleksander
Rosja i Polska konfrontacja i grawitacja
(wyd. 2003)Łukasz Kamiński, Maciej Korkuś (Red.).
A Guide To The History of Poland 966-2016
(wyd. 2012)Łukasz Machaj. Marek Maciejewski (wstęp), Sławomir Łukasiewicz (wybór tekstów).
O jedność Europy. Antologia Polskiej XX - wiecznej myśli europejskiej
(wyd. 2007)Madajczyk Piotr
Między fundamentalizmem a asymilacją.Muzłumanie w Niemczech
(wyd. 2015)Magierowski Marek
Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej
(wyd. 2013)Malinowski Krzysztof
Polska i Niemcy w Europie (2004-2014)
(wyk 2016)Marcin Jacoby
Chiny bez makijażu - 2016Marian Jędrzejko
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie światowej (1945-2007)
(wyd. 2007)Mariusz Maszkiewicz
Między bezpieczeństwem a tożsamością.
Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010)

(wyd. 2013)Ogień Majdanu - wersja RUS
(wyd. 2015)Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji
(wyd. 2016)Paweł Lisicki.
Dżihad i samozagłada Zachodu - 2015Polska w Azji i na Pacyfiku 2016
(wyd.2016)Poradnik na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
(wyd. 2015)Radosław Grodzki.
Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO -2011Red. Karolina Marchlewska-Patyk, Agnieszka Wiedeł - Domaradzka
Studia i Analizy Europejskie nr 9
(wyd. 2012)Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 11
(wyd. 2013)Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 12
(wyd. 2014)Red. Karolina Marchlewska-Patyk
Studia i Analizy Europejskie nr 13
(wyd. 2015)Red. Marzena Sobczak-Michałowska, Karolina Marchlewska-Patyk
Unia Europejska. Perspektywy społeczno-ekonomiczne, nr 7
(wyd. 2015)Red. Różański Jarosław, Hanna Rubinkowska-Anioł
Afryka między tradycją a współczesnością tom 2
(wyd. 2013)Red. Wiśniewski Rafał, Żukowski Arkadiusz
Afryka między tradycją a współczesnością tom 1
(wyd. 2013)Red. Sobczak-Michałowska Marzena, Marchlewska-Patyk Karolina
Unia Europejska. Perspektywy społeczno-ekonomiczne nr 1(5)_2013
(wyd. 2013)Robert Kupiecki
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
(wyd. 2016)Roman Włodek (Red.). Paweł Kowal
Między Majdanem a Smolenskiem.
Rozmawiają Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz

(wyd. 2012)Sławomir Łukasiewicz (red.), Robert Looby (trans.).
Towards a United Europe- an anthology of twentieth century Polish thought on Europe
(wyd. 2011)Srebrakowski Aleksander
my nie BRACIA, my SĄSIEDZI
(wyd. 2013)Świder Konrad
Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego)
(wyd. 2015)Teodor Korwin-Szymanowski
Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym
(wyd. 2015)Tomasz Kamiński
Sypiając ze smokiem.
Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

(wyd. 2015)Tomasz R. Aleksandrowicz
Terroryzm międzynarodowy
(wyd. 2016)Wiesław Mądrzejowski
Przestępczość zorganizowana.
System zwalczania

(wyd. 2016)Wigura Karolina
Wina narodów
(wyd 2011)Włodzimierz. Kalicki, Monika Kuhnke.
b>Sztuka zagrabiona.
Uprowadzenie Madonny
(wyd. 2014)Zbigniew Gluza (koncepcja), Maciej Kowalczyk (wybór i oprac.), Anna Richter
Ogień Majdanu.
Dziennik rewolucji 21.11.2013-22.02.2014

(wyd. 2015)Zielonka Jan
Koniec Unii Europejskiej
(wyd. 2014)Andrzej Burowski
Odrodził się koszmar rosyjskiej historii Straszna prawda o Moskowii
(wyd. 2016)B. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom IB. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom IIB. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom IIIB. Orłowski
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Tom IVAndrzej Chwalba
Samobójstwo Europy Wielka wojna 1914-1918
(wyd. 2014)Andrzej Nowak
Historia i polityka
(wyd. 2016)Jakub Polit
Pod wiatr Czang Kaj-szek 1887-1975
(wyd. 2008)Jan Karski
Tajne Państwo
(wyd. 2014)Jan Szumski
Sowietyzacja zachodniej Białorusi 1944-1953
Propaganda i edukacja w służbie ideologii

(wyd. 2010)Joanna Orzechowska-Wacławska
Baskowie Powstanie współczenego narodu
(wyd. 2014)John L. Allen JR.
Globalna wojna z Chrześcijanami
Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań

(wyd. 2015)Jonathan Fenby
Czang Kaj-szek i jego Chiny
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych przywódców XX wieku

(wyd. 2003)Jurij Felsztinski Michaił Stanczew
Trzecia wojna światowa Bitwa o Ukrainę
(wyd. 2015)Karol Derwich
Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000
(wyd. 2010)Luigi Geninazzi
Czerwona Atlantyda Upadek komunizmu z Europie wschodniej
(wyd. 2014)Marek Borucki
Wielcy zapomniani POLACY, którzy zmienili świat część 1
(wyd. 2016)Marek Borucki
Wielcy zapomniani POLACY, którzy zmienili świat część 2
(wyd. 2016)Materiały z konferencji zorganizowanej 22-24 listopada 2012 r. we Wrocławiu
Polska polityka wschodnia

(wyd. 2013)Michał Łubina
Niedźwiedź w cieniu smoka Rosja - Chiny 1991-2014
(wyd. 2014)Miesięcznik Polityka Polska nr 5-6(13-14) maj-czerwiec 2016
Polska samorządna gospodarczoMiesięcznik Polityka Polska nr 7-8(15-16) lipiec-sierpień 2016
Niemcy na drodze do MitteleuropyPaul Johnson
Historia Świata XX wieku Od Rewolucjii Październikowej do Solidarności
tom 1

(wyd. 2008)Dziedzictwo pogranicza
(wyd. 2013)Pod redakcją Katzryny Krzywickiej i Edwarda Olszewskiego
Chrześcijańsdka demokracja we współczesnym świecie
(wyd. 1999)Pod redakcją Wojciecha Materskiego i Waldemara Michowicza
Historia Dyplomacji Polskiej
TOM VI 1944 1945-1989

(wyd. 2010)Redakcja naukowa Aleksandra Jarczewska i Jakub Zajączkowski
Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015
(wyd. 2016)Redakcja naukowa Beata Kubiak
Ho-Chi Japonia w Polsce W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią
(wyd. 2012)Redakcja naukowa Beata Ociepka
Historia w dyplomacji publicznej
(wyd. 2015)Redaktor Marek Kornat, współpraca Piotr Długołęcki Maria Konopka-Wichrowska i Marta Przyłuska
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1938
(wyd. 2007)Redaktor Mariusz Wołos
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1931
(wyd. 2008)Redaktor Sławomir Dębski współpraca Piotr Długołęcki
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień
(wyd. 2008)Redaktor Włodzimierz Borodziej współpraca Piotr Długołęcki
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972
(wyd. 2005)Robert Łoś Jacek Reginia-Zacharski
Współczesne konflikty zbrojne
(wyd. 2010)Thomas Kunze Ceausescu
Piekło na ziemi
(wyd. 2016)Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom I

(wyd. 2001)Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom II

(wyd. 2001)Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom III

(wyd. 2001)Wojciech Wrzesiński
Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem
Studia i szkice z dziejów XX wieku
tom IV

(wyd. 2004)Yannick Harrel
Rosyjska cyberstrategia
(wyd. 2015)Zbiór studiów pod reakcją Zbigniewa Karpusa Jarosława Kłaczkowa i Mariusza Wołosa
Nad Bałtykiem W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wiekuAdam Budnikowski
Ekomomia międzynarodowa
(wyd. 2016)Bożena Uścińska Jolanta Ciamciara
Komunikacja wizerunkowa w mediach prasa radio i telewizja
(wyd. 2015)Elżbieta Sujak
ABC psychologii komunikacji
(wyd. 2006)Jan Rymarczyk
Biznes międzynarodowy
(wyd. 2012)Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Małeckiego
Globalizacja rynbków finansowych - implikacje dla Polski
(wyd. 2007)Rafał Płótkarz
Globalne rynki finansowe praktyka funkcjonowania
(wyd. 2013)Tomasz Orłowski
Protokół dyplomatyczny
Między tradycją a nowoczesnością

(wyd. 2015)facebook