RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BAZA INICJATYW MIĘDZYNARODOWYCH


09.12.2016 Konferencja międzynarodowa
"Wielcy Polacy w kulturze"
RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorem międzynarodowej konferencji "Wielcy Polacy w kulturze", która odbyła się w Auli WSKSIM przy ul. Droga Starotoruńska 3, 9 grudnia 2016r. o godz. 10:00.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.11.2016 Akt 5 listopada 1916 r. — konsekwencje dla Polski i Europy ORGANIZATOR UMK W TORUNIU

Podanie do wiadomości Aktu 5 listopada 1916 r. przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier zawierało obietnicę powstania Królestwa Polskiego w powiązaniu z dwoma zaborcami. W Akcie nie wspomniano o granicach oraz niepodległości przyszłego państwa. Niemniej jednak proklamacja obu cesarzy spowodowała umiędzynarodowienie sprawy polskiej i wpłynęła na jej rozwój. Organizatorom, oprócz przypomnienia tego ważnego wydarzenia — w setną rocznicę podpisania — przyświeca również cel przeanalizowania jego konsekwencji dla Polski i Europy w oparciu o najnowsze wyniki badań.

27-28.10.2016 Jeden świat - wiele kultur ORGANIZATOR KPSW W BYDGOSZCZY

Konferencja stanowi wyraźne zaproszenie wszystkich osób, niezależnie od wyznania, do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, prawnym i ekonomicznym. Może ona być także płaszczyzną uczenia się międzykulturowego wokół szerokiego spektrum obszarów współistnienia zróżnicowanych ludzkich środowisk w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

27.10.2016 Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów ORGANIZATOR WSKSIM W TORUNIU. PARTNER RODM TORUŃ

Konferencja międzynarodowa realizowana w ramach projektu z MSZ pt "Śmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II Wojny Światowej". Ma na celu porzedstawienie aktualnych wyników badań na temat polskiej pomocy lufdności żydowskiej. Przybliżeniem świadectw rodzin zaangażowancych w tę pomoc.

WIĘCEJ INFORMACJI

21-22.10.2016 Rosja wobec "bliskiej zagranicy" a UE ORGANIZATOR WSG BYDGOSZCZ

W 2016 roku przypada 670 rocznica nadania praw miejskich Bydgoszczy. Dwadzieścia lat temu odbyło się podobne spotkanie podsumowujące stan wiedzy o mieście nad Brdą. W 2009 roku obradowano na temat Bydgoszczy - miasta wielu kultur i narodowości. Nadszedł czas by zastanowić się nad miejscem Bydgoszczy na mapie Europy, jej związków ze starym kontynentem.

WIĘCEJ INFORMACJI

20-21.10.2016 II Międzynarodowe Sympozjum
"Polityka i społeczeństwo w świecie islamu"
ORGANIZATOR UMK

Sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych.

19-20.10.2016 V Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
Rosja wobec "bliskiej zagranicy" a UE
ORGANIZATOR UMK. PARTNER RODM TORUŃ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem V Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej organizowanej przez Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK, która odbyła się 19-20 października br. Hotelu Akademickim UMK, ul. Szosa Chełmińska 63a.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.09.2016 Debata: "Jak promować dobre imię Polski w świecie" RODM Toruń

Problematyka debaty ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko rozumiane promowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.09.2016 Międzynarodowa konferencja naukowa.
"Forum Geopolityczne. W obliczu rosyjskiego neoimperializmu"
RODM Toruń

Problematyka konferencji ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko rozumiane uwarunkowania i procesy polityczne zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryce Północnej.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook