RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATY I KONFERENCJE RODM TORUŃ


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje konferencje na istotne tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


27.10.2017 Kongres "Jeden świat - wiele kultur" RODM Toruń poleca

W dniach 26-27 października 2017 r. po raz ósmy odbyła się na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna w ramach Kongresu "Jeden świat - wiele kultur". Myślą przewodnią tegorocznego spotkania naukowego był "Dialog wielokulturowości i prawda". Partnerem konferencji był RODM w Toruniu. Dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM w Toruniu, wziął udział również w konferencji prezentując referat pt.: Ekspansja rosyjska w Arktyce - wymiar ekonomiczny.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.10.2017 Relacje Polski do obszaru poradzieckiego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 18.10.2017 był partnerem seminarium organizowanego przez Redakcję "Nowej Polityki Wschodniej". Tematem spotkania naukowego w którym udział wziął koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski - były zasady współpracy gospodarczej między Polską a obszarem poradzieckim, polskie inwestycje zagraniczne, problem ograniczeń w handlu, wymiana turystyczna oraz perspektywy zwiększenia obecności gospodarczej Polski na obszarze poradzieckim.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.10.2017 Polskie drogi do niepodległości RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorami debaty " Polskie drogi do Niepodległości - rola Polonii w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAPOWIEDŹ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na otwartą debatę "Polskie drogi do niepodległości". Debata odbędzie się 27 września br. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6

WIĘCEJ INFORMACJI

26.05.2017 Debata: "Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej" RODM Toruń

RODM Toruń i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialne w Toruniu były organizatorami debaty " Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej - jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież?"

WIĘCEJ INFORMACJI

RODM Toruń i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialne w Toruniu zapraszaja 25 maja 2017 r. na debatę " Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej - jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież?"

WIĘCEJ INFORMACJI

03.04.2017 Konferencja: "Ład Światowy Anno Domini 2017" RODM Toruń

W dniach 29-30 marca 2017 r. w Pałacu w Ostromecku koło Bydgoszczy miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ład Światowy Anno Domini 2017", w której partnerem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.03.2017 Konferencja naukowa: "Polityka historyczna państwa" RODM Toruń

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa "Polityka historyczna państwa". W spotkaniu wzięli udział przedstawicie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, parlamentu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także władz samorządowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2017 Konferencja naukowa: "Polityka historyczna państwa" RODM Toruń

RODM Toruń, zaprasza na konferencje naukową "Polityka hitoryczna Państwa" która odbędzie się 30 marca 2017 r. w auli WSKSiM w Toruniu w godzinach 10:30 - 15:00

WIĘCEJ INFORMACJI

09.12.2016 Konferencja międzynarodowa: "Wielcy Polacy w kulturze" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorem międzynarodowej konferencji "Wielcy Polacy w kulturze", która odbyła się w Auli WSKSIM przy ul. Droga Starotoruńska 3, 9 grudnia 2016r. o godz. 10:00.

WIĘCEJ INFORMACJI

19-20.10.2016 V Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
Rosja wobec "bliskiej zagranicy" a UE
Partner RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem V Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej organizowanej przez Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK, która odbyła się 19-20 października br. Hotelu Akademickim UMK, ul. Szosa Chełmińska 63a.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.10.2016 Kongres międzynarodowy
Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów
Partner RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem Międzynarodowego Kongresu „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”, który odbył się w Auli WSKSIM przy ul. Droga Starotoruńska 3, 27 października 2016r. o godz. 10:00.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.09.2016 Debata inauguracyjna działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu
Jak promować dobre imię Polski w świecie
RODM Toruń

Dnia 29 września 2016 r., w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ulicy Św. Józefa 23/25 miała miejsce debata pt. "JAK PROMOWAĆ DOBRE IMIĘ POLSKI W ŚWIECIE".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.09.2016 FORUM GEOPOLITYCZNE - W OBLICZU ROSYJSKIEGO NEOIMPERIALIZMU RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forum Geopolitycznego - W obliczy rosyjskiego neoimperializmu.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook