SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ


MULTIMEDIA RODM TORUŃ - VIDEO


2017 Stan bezpieczeństwa państwa: Turcja - między NATO a Rosją

W programie analizujemy stan bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z dr. Janem Wiśniewskim na temat Turcji i jej postawy wobec NATO i Rosji.2017 Stan bezpieczeństwa: Rosyjska obecność w obwodzie kaliningradzkim

W programie analizujemy stan bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z dr. Janem Wiśniewskim na temat rosyjskiej obecności w obwodzie kaliningradzkim.2017 Obronność - wyzwania i strategie

Dr Jan Wiśniewski – kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej w WSKSiM oraz koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ w Toruniu wziął udział w programie "Rozmowy niedokończone" emitowanym na antenie TV Trwam 16 sierpnia 2017 roku, w którym podjęto temat "Obronność - wyzwania i strategie". Program prowadził Kanclerz Uczelni o. Benedykt Cisoń CSsR.2017 Stan bezpieczeństwa państwa: Rosyjska ekspansja w Arktyce

W programie analizujemy stan bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z dr. Janem Wiśniewskim na temat rosyjskiej ekspansji w Arktyce.2017 Stan bezpieczeństwa państwa: Cyberwojny

W programie analizujemy stan bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z dr Janem Wiśniewskim na temat cyberwojen.2017 Stan bezpieczeństwa państwa: Wpływ cyberterroryzmu na nasze bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo państwa, to także bezpieczeństwo każdego z nas. Aby skutecznie chronić państwo przed zagrożeniem zewnętrznym, należy podjąć działania, aby zagwarantować ład i porządek w kraju. W programie analizujemy stan bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z dr Janem Wiśniewskim na temat wpływu cyberterroryzmu na nasze bezpieczeństwo.2017 Rola samorządów a tożsamość lokalna

Zbigniew Rasielewski: Wykład wygłoszony podczas Konferencji "Polityka historyczna Państwa" w WSKSiM, 30 marca 2017 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.2017 Sytuacja geopolityczna Europy

Dr Jan Wiśniewski - wykładowca WSKSiM, ekspert ds. stosunków międzynarodowych2017 Jan Dziedziczak: Otwarcie konferencji "Polityka historyczna Państwa"

Wykład wygłoszony podczas Konferencji "Polityka historyczna Państwa" w WSKSiM, 30 marca 2017 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.2017 "Polityka historyczna Państwa"

Jan Wiśniewski: Zaangażowanie WSKSiM i Fundacji Lux Veritatis w świadomość historyczną. Wykład wygłoszony podczas Konferencji "Polityka historyczna Państwa" w WSKSiM, 30 marca 2017 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.2017 "Polityka historyczna Państwa"

Briefing Małgorzaty Oborskiej – kujawsko-pomorskiej wicekurator oświaty podczas Konferencji "Polityka historyczna Państwa" w WSKSiM, 30 marca 2017 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.2017 "Polityka historyczna Państwa"

Jarosław Szarek: Depozyt pamięci źródłem siły narodowej wspólnoty. Wykład wygłoszony podczas Konferencji "Polityka historyczna Państwa" w WSKSiM, 30 marca 2017 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.31.03.2017 Konferencja naukowa "Polityka historyczna państwa" RODM Toruń

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Polityka historyczna państwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawicie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, parlamentu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także władz samorządowych.

WIĘCEJ INFORMACJI


KONFERENCJA PRASOWA


2017 Współpraca Gminy Golub-Dobrzyń z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu

Gmina Golub-Dobrzyń nawiązała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu, który realizuje wiele programów edukacyjnych , szkoleniowych i doradczych współdziałając z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP . Efektem współpracy Gminy z RODM jest przeprowadzone w dniu 27 stycznia 2017r. w świetlicy w Białkowie szkolenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych i przygotowywania wniosków o dofinansowanie unijne przedsięwzięć samorządu i organizacji pozarządowych.
09.11.2016 KOORDYNATOR RODM TORUŃ W TV TRWAM I RADIU MARYJA TV TRWAM

Koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski wziął udział w programie pt. "Rozmowy niedokończone" emitowanym w Telewizji TRWAM, a później w kontynuacji programu w Radiu Maryja. Wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutował nad międzynarodowymi aspektami odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 r.

ZOBACZ AUDYCJĘ W TELEWIZJI TRWAM "ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE"


2016 "Wkład wielkich Polaków w kulturę" - konferencja prasowa, WSKSiM

9 grudnia 2016 roku w WSKSiM odbyła się konferencja naukowa "Wkład wielkich Polaków w kulturę" zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy WSKSiM. Po raz pierwszy Zespół Prasowy zorganizował konferencję prasową. Uczestniczyli w niej: min. Jan Dziedziczak, dr hab. Imelda Chłodna-Błach, dr Jan Konopka. Prowadzenie: Aleksandra Trelińska.2016 Konferencja naukowa "Wielcy Polacy w kulturze"

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zasłużonym dla kultury Polakom, zorganizowana przy współpracy RODM w Toruniu, WSKSiM oraz Katedry Filozofii Kultury i Sztuki KUL.29.09.2016 Debata inauguracyjna działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu: "Jak promować dobre imię Polski w świecie" RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ W TELEWIZJI TRWAM