RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ


MULTIMEDIA RODM TORUŃ - ZDJĘCIA


ROK 2017

13.10.2017 Wykład: "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej". RODM Toruń poleca

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 13 października 2017 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował dla uczniów szkoły podstawowej wykład, który wygłosiła Pani redaktor Katarzyna Cegielska na temat "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej".

WIĘCEJ INFORMACJI

12.10.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". RODM Toruń poleca

W zajęciach uczestniczyły grupy z ZSO nr 2 w Toruniu - Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Królowej Jadwigi w Toruniu. Warsztaty poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.10.2017 Wykład: "Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" RODM Toruń poleca

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu z siedzibą, ulicy Świętego Józefa odbył się wykład zatytułowany "Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates".

WIĘCEJ INFORMACJI

27.09.2017 Wykłady dla studentów z programu ERASMUS+ RODM Toruń poleca

Wykłady dla studentów z programu ERASMUS+, odbyły się 4 października 2017 r. w WSKSiM na ul. Starotoruńskiej 3. "Polish Culture Workshop" i "History of Poland." Poprowadził je w języku angielskim dr Krystian Chołaszczyński

WIĘCEJ INFORMACJI

27.09.2017 Polska droga do NATO RODM Toruń poleca

26 września 2017 roku w Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski przeprowadził wykład na temat "Polskiej drogi do NATO"

WIĘCEJ INFORMACJI

30.09.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy" RODM Toruń poleca

Dnia 30 września 2017 r. odbył się otwarty wykład zatytułowany – "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy". Wykład zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Truniu. Poprowadziła go mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultantka RODM Toruń.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.09.2017 I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa RODM Toruń poleca

W dniach 28-29 września 2017 r. miał miejsce I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa z całej Polski. RODM Toruń objął patronatem to spotkanie, a dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM w Toruniu, wziął udział w sesji plenarnej zjazdu.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.09.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy" RODM Toruń poleca

Dnia 30 września 2017 r. odbył się otwarty wykład zatytułowany – "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy". Wykład zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Truniu. Poprowadziła go mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultantka RODM Toruń.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.09.2017 Polskie drogi do niepodległości RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorami debaty " Polskie drogi do Niepodległości - rola Polonii w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.09.2017 "Od Witelona do Karpińskiego
- polski Leonardo da Vinci i Bill Gates"
RODM Toruń poleca

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F.K. Malinowskiego w Golub-Dobrzyniu odbył się wykład dr Grzegorza Osińskiego, konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt."Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci i Bill Gates".

WIĘCEJ INFORMACJI

11.09.2017 Spotkanie z Ambasador Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej RODM Toruń poleca

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu w dniu 11 września 2017 r. o godzinie 11:00, zorganizował spotkanie z Ambasador Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej - Panią Anna Barbarzak.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy" RODM Toruń poleca

Dnia 9 września 2017 r. odbył się otwarty wykład zatytułowany – "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy".

Przy pięknej pogodzie i w miłej, swobodnej atmosferze wykład zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Truniu. Poprowadziła go mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultantka RODM Toruń. Jak widać na zdjęciach wzbudził zainteresowanie zarówno dorosłych jak młodych słuchaczy, którzy nieskrępowanie dopytywali o interesujące ich szczegóły biografii i osiągnięć naszych naukowców.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.08.2017 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego NATO RODM Toruń poleca

Dnia 25 sierpnia 2017 r. w Warszawie doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z przyszłorocznym szczytem NATO oraz reforma struktury dowodzenia w ramach organizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.08.2017 Wykład: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń poleca

W dniach 18-19 sierpnia 2017 r. przy ul. Starotoruńskiej 3 w Toruniu odbył się cykl warsztatów zatytułowany „Polska informatyka we współczesnym świecie”. Zajęcia poprowadził dyplomowany informatyk Marek Kowalski.

WIĘCEJ INFORMACJI

17-18.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

W dniach 17-18 sierpnia 2017 r. w Toruniu odbył się cykl warsztatów z komunikacji zatytułowany „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”. Zajęcia poprowadził konsultant RODM w Toruniu mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.09.2017 Dożynki powiatowo-gminne i parafialne "Waganiec 2017" - stoisko promocyjne RODM Toruń RODM Toruń poleca

RODM Toruń zorganizował stoisko promocyjne w ramach Dożynek powiatowo-gminnych i parafialnych "Waganiec 2017".

WIĘCEJ INFORMACJI

02.09.2017 "Dziękczynienie w Rodzinie" - stoisko promocyjne RODM Toruń RODM Toruń poleca

W ramach "Dziękczynienia w Rodzinie" RODM Toruń zorganizował swoje stoisko promocyjne.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.08.2017 Wykład: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń poleca

RODM Toruń zorganizował wykład pod tytułem "Polska informatyka we współczesnym świecie". Wykład poprowadził dyplomowany informatyk - Marek Kowalski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa" RODM Toruń poleca

RODM Toruń zorganizował wykład pod tytułem "Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa". Wykład poprowadził dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców" RODM Toruń poleca

RODM Toruń zorganizował wykład pod tytułem "Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców". Wykład poprowadził dr Grzegorz Osiński.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń poleca

RODM Toruń przeprowadził wykład pod tytułem "Polska informatyka we współczesnym świecie". Wykład poprowadził dyplomowany informatyk - Marek Kowalski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Największe konflikty współczesnego świata" RODM Toruń poleca

RODM Toruń przeprowadził wykład pod tytułem "Największe konflikty współczesnego świata". Wykład wygłosił dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

RODM Toruń przeprowadził warsztaty pod tytułem "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". Warsztaty prowadził mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

17.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

RODM Toruń przeprowadził warsztaty pod tytułem "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". Warsztaty poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.01.2017 Warsztaty "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych" RODM Toruń poleca

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła warsztaty w Aleksandrowie Kujawskim pt. "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych".

WIĘCEJ INFORMACJI

21.07.2017 Wykład:
"Historie wielkich Polaków – ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński"
RODM Toruń poleca

Dnia 18 lipca 2017 r. odbyły się wykłady zatytułowane – "Historie wielkich Polaków – ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński". Zajęcia poprowadził mgr Mateusz Kaleta, a uczestniczyła w nich młodzież z Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.07.2017 Geopolityka i geostrategia Polski RODM Toruń poleca

17 lipca 2017 r. konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński przeprowadził prelekcję pt. Geopolityka i geostrategia Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.07.2017 Wykład: "Historie wielkich Polaków - ich rola w świecie" RODM Toruń

Dnia 10 lipca 2017 r. dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz studentów uczelni toruńskich odbył się wykład pt. "Historie wielkich Polaków - ich rola w świecie". Zajęcia przeprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.07.2017 Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków RODM Toruń

""Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków"

to tytuł wykładów, które przeprowadził dr Krystian Chołaszczyński dla słuchaczy z różnych zakątków świata, a zwłaszcza dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców - oraz studentów i uczniów uczelni i szkół toruńskich 5 lipca 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

04.07.2017 Wkład Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę - najważniejsze osoby i wydarzenia RODM Toruń

"Wkład Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę - najważniejsze osoby i wydarzenia" to tytuł wykładów, które przeprowadził dr Jan Wiśniewski dla słuchaczy z różnych zakątków świata, a zwłaszcza dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców - oraz studentów i uczniów uczelni i szkół toruńskich 4 lipca 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.06.2017 Eko Piknik w Konecku - stoisko promocyjne RODM Toruń RODM Toruń

RODM Toruń uczestniczył w Eko Pikniku w Konecku na którym zorganizował swoje stoisko promocyjne. Impreza odbyła się 25 czerwca 2017 roku. Zapraszamy na fotorelację.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.06.2017 Wykłady: "Bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń

Bezpieczeństwo Polski, szczególnie w kontekście terroryzmu i cyberterroryzmu było przedmiotem wykładów w Gimnazjum Katolickim im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dra Jana Wiśniewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.06.2017 Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ
spotkanie z Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem
RODM Toruń

13 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.06.2017 Wykład: "Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia" RODM Toruń

W dniu 03 czerwca 2016 roku w Toruniu odbyły się wykłady red. Katarzyny Cegielskiej pt.: "Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia".

WIĘCEJ INFORMACJI

07.06.2017 O bezpieczeństwie bez tajemnic RODM Toruń

W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie miało miejsce spotkanie dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu z uczniami.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.05.2017 Wykłady: Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim RODM Toruń

Dnia 19 maja 2017 r. uczniowie Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim uczestniczyli w wykładach z zakresu priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zajęcia przeprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2017 Wykład: "Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej" RODM Toruń poleca

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła cykl wykładów pt. „Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.05.2017 Wykłady w Zespole Szkół w Bysławiu RODM Toruń

10 maja 2017 roku odbyły się wykłady w Zespole Szkół w Bysławiu.

Wykłady wygłosili dr Grzegorz Osiński "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" oraz dr Krystian Chołaszczyński "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków".

WIĘCEJ INFORMACJI

28.04.2017 Wykłady w Golubiu-Dobrzyniu i Gałczewie. RODM Toruń

Wykłady dla klas mundurowych z gimnazjów w Golubiu-Dobrzyniu i Gałczewie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.04.2017 Zajęcia w Kamieniu Krajeńskim RODM Toruń

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zajęcia w Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim przeprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń. Warsztaty dotyczyły dwóch zasadniczych tematów: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" oraz "NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2017 Jak wygląda życie na Kubie? RODM Toruń

O realiach życia w komunistycznym państwie zebranym w bibliotece WSKSIM opowiadała red. Katarzyna Cegielska, która na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu podzieliła się doświadczeniami z lutowej pielgrzymki na Kubę.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.04.2017 Warsztaty dla studentów:
"Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u"
RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 21 kwietnia zorganizował warsztaty dla studentów: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" poprowadzone przez mjr mgr inż. Jacka Jarzynę

WIĘCEJ INFORMACJI

03.04.2017 "Ład Światowy Anno Domini 2017" RODM Toruń

W dniach 29-30 marca 2017 r. w Pałacu w Ostromecku koło Bydgoszczy miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ład Światowy Anno Domini 2017”, w której partnerem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.03.2017 Konferencja naukowa "Polityka historyczna państwa" RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

17.03.2017 "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

17.03.2017 "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków". RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2017 Warsztaty dla uczniów, finalistów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

03.03.2017 Warsztaty: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

02.03.2017 Zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

03.02.2017 Warsztaty: "Możliwość wykorzystania Funduszy Unijnych" RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

26.01.2017 Wykłady: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski”: wykłady dr Jana Wiśniewskiego RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

19.01.2017 Warsztaty "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych" RODM Toruń poleca

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła warsztaty w Aleksandrowie Kujawskim pt. "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych".

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

14.01.2017 WYKŁAD: ORGANIZACJA I SYSTEM PRAWNY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

11.01.2017 WĘGRY - SPORY O HISTORIĘ I TERAŹNIEJSZOŚĆ RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

ROK 2016

28-29.11.2016 Spotkanie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej MSW Warszawa

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

16.12.2016 WYKŁAD
"ZACZĘŁO SIĘ W POLSCE... TRANSFORMACJA W EUROPIE 1989"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

15.12.2016 WYKŁAD
"PORÓWNANIE MODELI TRANSFORMACJI GOSPODARCZYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

14.12.2016 WYKŁAD
"POLSKA DROGA DO NATO"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

13.12.2016 Wykład
"Zaczęło się w Polsce... Transformacja w Europie 1989"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

21.11.2016 WYKŁAD
"POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. STUDIUM PRZYPADKÓW"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

24-25.10.2016 Wykład
"Wkład Polaków w ratowanie Żydów.
Świadectwo uratowanej żydowskiej dziewczynki"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

25.10.2016 Wykład
"Osiągnięcia naukowe Polaków w okresie II Rzeczypospolitej"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

24.10.2016 Wykład
"Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

20.10.2016 Warsztaty nt. problemów komunikacji społecznej RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

27.10.2016 Kongres międzynarodowy
Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej.
Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów
Partner RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

09.12.2016 Konferencja międzynarodowa
"Wielcy Polacy w kulturze"
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ

29.09.2016 Debata inauguracyjna działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu
Jak promować dobre imię Polski w świecie
RODM Toruń

ZOBACZ RELACJĘ ZDJĘCIOWĄ
facebook