SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJwykłady i debaty on-line rodm toruńWYKŁAD
Prof. Alejtin Berisha
O ZMIENIAJĄCYM SIĘ GLOBALNYM KRAJOBRAZIE
I WPŁYWIE NA NAS ORAZ EKONOMIĘ

Specjalnie dla nas Prof. Alejtin Berisha przedstawił własną koncepcję zmieniającego się krajobrazu światowego i wpływie na zwykłych ludzi oraz na akonomię.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
Prof. Alejtin Berisha
KOSOWO I RELACJE Z POLSKĄ
OCZAMI EKSPERTA Z PRISZTINY

Specjalnie dla nas Prof. Alejtin Berisha przedstawił historię, kulturę Kosowa oraz omówił stan relacji z Polską.WIĘCEJ INFORMACJI

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ: POLSKO-KOSOWSKIE DYSKUSJE O BIEŻĄCYCH SPRAWACH

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych oraz Universum International College w Prisztinie (Kosowo) współpracują już od wielu lat. Efektem tej współpracy jest wymiana akademicka realizowana z sukcesem. W ostatnich dniach mieliśmy kolejny przykład świetnych relacji: do Torunia zawitali dwaj przedstawiciele kosowskiej uczelni. Specjalnie dla RODM Toruń w wyjątkowej debacie o Kosowie, szkolnictwie wyższym i kulturze.


WIĘCEJ INFORMACJI

ZAPRASZAMY NA WYWIAD: IRAK WSPÓŁCZESNY Z PERSPEKTYWY NAUKOWCÓW AKADEMICKICH

W dniach 10-14 lipca 2023 r. gościliśmy w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu niezwykłych ekspertów z zaprzyjaźnionego uniwersytetu. Katolicki Uniwersytet w Erbilu położony jest na terenie Kurdyjskiego Regionu Autonomicznego w Iraku. Już od lat toruńska uczelnia oraz jednostka w irackim Erbilu współpracują na polach dydaktycznym i naukowym. Nawet pandemia nie powstrzymała świetnej współpracy.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
Prof. Ramyar Jamal
O NACJONALIZMIE I SAMOSTANOWIENIU

Specjalnie dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji i programu Erasmus+ wygłosił prelekcję poświęconą przyczynom niestabilności w Iraku. Całość nagraliśmy specjalnie dla Państwa!


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
Prof. Ramyar Jamal
O NARODACH I PAŃSTWACH

Specjalnie dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji i programu Erasmus+ wygłosił prelekcję poświęconą nacjonalizmom i samostanowieniu. Całość nagraliśmy specjalnie dla Państwa!


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
Prof. Ramyar Jamal
O PRZYCZYNACH NIESTABILNOŚCI W IRAKU

Specjalnie dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji i programu Erasmus+ wygłosił prelekcję poświęconą przyczynom niestabilności w Iraku. Całość nagraliśmy specjalnie dla Państwa!WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
Prof. Ramyar Jamal
BLISKI WSCHÓD I ZWIĄZANE Z NIM KONFLIKTY

Specjalnie dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji i programu Erasmus+ wygłosił prelekcję poświęconą bliskowschodnim konfliktom oraz implikacjom w skali globalnej. Całość nagraliśmy specjalnie dla Państwa!


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA GRUZJI 1918-1921 I JEJ STOSUNKI Z POLSKĄ

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania debaty online "Demokratyczna Republika Gruzji 1918-1921 i jej stosunki z Polską" w któej z prof. Mikheilem Bakhtadze z Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w Gruzji rozmawia dr Jan Wiśniewski koordynator RODM Toruń.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
RELACJE CHIŃSKO-NIEMIECKIE
W KONTEKŚCIE WOJNY NA UKRAINIE I RYWALIZACJI AMERYKAŃSKO-CHIŃSKIEJ

Zapraszamy do wysłuchania debaty online: "Relacje chińsko-niemieckie w kontekście wojny na Ukrainie i rywalizacji amerykańsko-chińskiej". Dyskutują prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pracownik Instytutu Historii PAN oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz dr Jan Wiśniewski koordynator RODM Toruń.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
NARODZINY POLSKIEJ DYPLOMACJI. U ZARANIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów było skomplikowanym procesem, którego podstawowe ramy wyznaczają lata 1917–1921. Pierwszymi strukturami dyplomacji, którą wprowadzili Polacy w latach I wojny były ekspozytury Naczelnego Komitetu Narodowego. „Zadaniem delegata NKN zagranicą jest wywołanie zainteresowania dla sprawy polskiej i znalezienie poparcia dla interesów państwowych narodu polskiego” – głosiła instrukcja dla delegatów prasowych NKN za granicą.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
TRADYCJE I UWARUNKOWANIA
NIEMIECKIEJ OSTPOLITIK W XX WIEKU

Polityka zagraniczna zajmowała ważne miejsce w kierunkach działań niemieckich nazistów. Główne jej zarysy Hitler zawarł w wydanej w latach 20. XX wieku książce Mein Kampf i choć w późniejszych latach niektóre aspekty ulegały mniejszej lub większej modyfikacji, to główne założenia pozostały bez zmian. Podstawowym celem była rewizja traktatu wersalskiego, który od początku był postrzegany przez Niemców jako niesprawiedliwy.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
DOKĄD ZMIERZA BIAŁORUŚ?
SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA BIAŁORUSI
W CZASIE AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

Zapraszamy na debatę online z udziałem prof. Eugeniusza Mironowicza kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, którą poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
LUDWIK HIRSZFELD.
LEKARZ, KTÓRY ODKRYŁ TAJEMNICE KRWI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład dr Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zatytułowany "Ludwik Hirszfeld. Lekarz, który odkrył tajemnice krwi".
WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
PROF. FELIPE F. SALVOSA II:
„NEWS LITERACY VS DISINFORMATION AND FAKE NEWS”

Ten wykład skupia się na kwestii umiejętności odbierania przekazywanych wiadomości a coraz większa dezinformacja i fałszywe dane, które krążą w środkach masowego przekazu. Nasz ekspert z Filipin wychodzi z założenia, że emitowane informacje pakowane są jako główne wiadomości i w konsekwencji nabierają „efektu aureoli”.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
POLSCY NAUKOWCY
PREKURSOR BADAŃ NAD HOLOGRAFIĄ
MIECZYSŁAW WOLFKE

Zapraszamy na wykład doktora Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat: "Polscy naukowcy - prekursor badań nad holografią Mieczysław Wolfke"WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA RAZEM PRZECIW ZAGROŻENIU. POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W OKRESIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ 2014-2022

Debata "Razem przeciw zagrożeniu. Polsko-litewska współpraca wojskowa w okresie rosyjskiej agresji na Ukrainę 2014-2022". Rozmawiają prof. dr Jonas Vaicenonis - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA RAZEM PRZECIW ZAGROŻENIU. POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W OKRESIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ 2014-2022

Debata "Razem przeciw zagrożeniu. Polsko-litewska współpraca wojskowa w okresie rosyjskiej agresji na Ukrainę 2014-2022". Rozmawiają prof. dr Jonas Vaicenonis - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
"70 YEARS OF HOLY SEE-PH DIPLOMATIC TIES
(1951-2021)"

W roku 2021 Watykan i Filipiny obchodziły 70 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych. Uroczystości w Manili, które organizował Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza były niezwykłe i szeroko komentowane w mediach masowych. Filipiny uważane są za najbardziej katolicki kraj w Azji Południowo-Wschodniej.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD: PROF. FELIPE F. SALVOSA II: „REPORTING IN THE TIME OF ‘NEW NORMAL’: JOURNALISM AMID THE COVID-19 PANDEMIC”

Ten wykład skupia się na kwestii stanu dziennikarstwa w dobie pandemii Covid-19 i jak ta nowa sytuacja zaczęła zagrażać rzetelności pracy. Większość dziennikarzy na Filipinach uważa, że informacje o Covid-19 są trudne, ponieważ czują się narażeni na pandemię i znają co najmniej jednego kolegę, który został zarażony. Tylko 47% przyznało, że otrzymało sprzęt ochronny. Poza tym, istnieje duże zrozumienie, czym jest dezinformacja, a większość dziennikarzy uważa, że wpływa ona na relacje informacyjne. Jednocześnie istnieje bardzo duża zależność od informacji rządowych i komunikatów prasowych oraz wysokie zaufanie do ekspertów ds. zdrowia i WHO. Istnieją jednak dowody presji rządów w niektórych krajach. Z tego powodu, większość dziennikarzy obawia się, że ich agencje informacyjne będą miały trudności finansowe.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
„What the pandemic means to the world’s major religions”

Na przełomie 2020-2021 roku, wydano numer specjalny Pro Dialogo. Jest to czasopisma Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, watykańskiej dykasterii promującej dialog międzyreligijny. Tematem jest „Ponownie powstańmy: Multi-religijne odpowiedzi na wyzwanie pandemii Covid-19”. W specjalnym wydaniu siedmiu ekspertów reprezentujących chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm i sikhizm traktuje temat z własnego religijnego punktu widzenia. Na wstępie odniesiono się do słów Papieża Franciszka: „Ponowny kontakt z Ewangelią wiary, nadziei i miłości zachęca nas do przyjęcia ducha twórczego i odnowionego. ...

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
„400 YEARS OF PROPAGANDA FIDEI”

Ten wykład nakreśla ponury obraz stanu chrześcijaństwa i jego działalności misyjnej na całym świecie, w niezwykle trudnym obecnie okresie. To wszystko dzieje się na przygnębiającym tle stanu samego Kościoła, który jest pod presją różnych czynników. Teraz wszystkie wysiłki skupione są na rzecz działań, które papieże: od Pawła VI do Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka nazwali „Nową Ewangelizacją”, która w końcu musiałaby nastąpić.

Wbrew tak sarkastycznemu otoczeniu, jednocześnie niebezpiecznemu, Kościół Katolicki obchodzi w 2022 r. 400. rocznicę „Propaganda Fide”.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
„50 YEARS OF POLISH-PHILIPPINE RELATIONS
(1973-2023)”

Prof. Joselito Zulueta jest doświadczonym dziennikarzem z ponad 25-letnim doświadczeniem reporterskim i redakcyjnym. Jest także jednym z czołowych krytyków literackich w kraju, znanym ze swoich esejów, poezji i twórczości reportażowej. Członek wielu stowarzyszeń dziennikarskich i naukowych. Dziś opowie nam o nadchodzącej rocznicy. W 2023 r. minie 50 lat od nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych między Polską a Filipinami.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. CHRISTIAN ESGUERRA:
„GROUND ZERO. THE PHILIPPINE WAR
VS DISINFORMATION”

W ramach podjętej współpracy międzyinstytucjonalnej i wizyty prof. Christiana Esguerry, dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+, gość z Filipin nie tylko wygłosił okolicznościowe wykłady, ale także zaangażował się w realizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu - wspólny projekt polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Kujawsko-Pomorską Szkołę Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
Z DZIEJÓW WSPÓŁPRACY
POLSKO-LITEWSKIEJ


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
Pierwszy rozbiór Polski 1772. Początek rewolucji geopolitycznej w Europie Środkowej
i Wschodniej - historia zamknięta?


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. CHRISTIAN ESGUERRA: „RETHINKING STORY-TELLING IN JOURNALISM”

W dniach 11-15 lipca 2022 r. miało miejsce niezwykło wydarzenie. Do Torunia zawitali przedstawiciele najstarszego uniwersytetu w Azji Południowo-Wschodniej. Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili został założony w 1611 r. To jedna z największych uczelni na obszarze państwa filipińskiego. Wśród gości jest nasz dzisiejszy wykładowca, prof. Christian Esguerra

Dziś opowie nam o nowym podejściu do opowiadania historii przez współczesnych dziennikarzy. Obecna rewolucja cyfrowa skutkuje tym, że odbiorcy mediów głównie przebywają w rzeczywistości wirtualnej. Skutkiem tego docierają do nich różne, często niezweryfikowane informacje. W konsekwencji fakty historyczne, zwłaszcza te niewygodne dla określonej formacji politycznej, mogą być zrelatywizowane, czy wręcz przekręcone. Funkcjonariusze niedawnych reżimów, które zostały obalone, mogą nam jawić się jako obrońcy tradycji i wartości, a nierzadko wracać do władzy. O tych ważkich kwestiach opowiedział specjalnie dla nas prof. Christian Esguerra.


WYKŁAD PROF. CHRISTIAN ESGUERRA:
„UNDERSTANDING THE DUTERTE-CHINA ALLIANCE.
WAS IT WORTH IT?”

W dniach 11-15 lipca 2022 r. miało miejsce niezwykło wydarzenie. Do Torunia zawitali przedstawiciele najstarszego uniwersytetu w Azji Południowo-Wschodniej. Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili został założony w 1611 r. To jedna z największych uczelni na obszarze państwa filipińskiego. Wśród gości jest nasz dzisiejszy wykładowca, prof. Christian EsguerraWIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE: PUTINIZM. TAK MOŻE WYGLĄDAĆ FASZYZM W XXI WIEKU?

Putinizm jest tematem różnorodnych rozważań współczesnej politologii, publicystyki politycznej i filozofii politycznej oraz nauk o bezpieczeństwie. W pojęciach politologii zachodniej określany jest jako „całkowicie nowa, wielopoziomowa formacja polityczna, która łączy w sobie elementy bonapartyzmu, klasycznego faszyzmu z okresu międzywojennego (w szczególności wariantu włoskiego) i współczesnego populizmu, występującego w kilku krajach i kontynentach, poczynając od Filipin, a kończąc na Wenezueli.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYWIAD Z PROF. ARKADIUSZEM RADWANEM,
ZASTĘPCĄ DYREKTORA AKADEMII DYPLOMATYCZNEJ
DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROMOCJIW dniach 27-29 kwietnia 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych miało miejsce spotkanie członków partnerstwa strategicznego w ramach projektu RIPEC.
WIĘCEJ INFORMACJI

Debata online: Na pomoc sojusznikowi. Polskie wsparcie wojskowe i finansowe dla Ukraińskiej Republiki Ludowej podczas wojny z Rosją Sowiecką w 1920 r.


Dnia 22 kwietnia 1920 roku została podpisana w Warszawie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową, która przeszła do historii jako „Sojusz Piłsudski–Petlura”. Połączyła ona dwa państwa, które walczyły o utrzymanie swojej niepodległości w obliczu najazdu wspólnego wroga ze wschodu - rosyjskich bolszewików.


WIĘCEJ INFORMACJI

TRADYCYJNE NIEZDECYDOWANIE W BERLINIE? NIEMCY WOBEC ROSYJSKIEJ AGRESJI W UKRAINIE


Niemieckie sankcje wobec Rosji, broń i amunicja dla Ukrainy, ale wszystko ostrożnie, aby nie stać się stroną w wojnie. Polityka rządu w Berlinie jest bardzo ostrożna, czy wręcz zachowawcza. Prowadzi to do jej negatywnej oceny w kraju, jak i za granicą.


WIĘCEJ INFORMACJI

OBLICZA DEZINFORMACJI. WALKA INFORMACYJNA W WOJNIE ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ 2022


Zapraszamy serdecznie na debatę: "Oblicza dezinformacji. Walka informacyjna w wojnie rosyjsko-ukraińskiej 2022 r." Uczestnicy: gen. Andrzej Pawlikowski, dr Piotr Lewandowski, moderator: dr Jan Wiśniewski - RODM Toruń


WIĘCEJ INFORMACJI

POLITYKA ROSYJSKA NA BAŁKANACH
- CASUS BOŚNI I HERCEGOWINYProblem Bałkan Zachodnich zaczyna nabierać znaczenia. Wielu ekspertów wypowiada się w tej materii. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu również bierze udział w bieżącym dyskursie. Tym razem do loży ekspertów zaprosiliśmy wybitnych znawców tematu.


WIĘCEJ INFORMACJI

POLSCY NAUKOWCY
CZŁOWIEK, KTÓRY ZŁAMAŁ ENIGMĘ
MARIAN ADAM REJEWSKI


Marian Rejewski (1905-1980) – polski matematyk, wybitny kryptolog, który w 1932 roku złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, twórca tzw. „bomby Rejewskiego” oraz prekursor nowoczesnych metod łamania szyfrów.


WIĘCEJ INFORMACJI

Nowa polityka zagraniczna Niemiec i zwrot ku Rosji? Stosunki polsko-niemieckie po odejściu Angeli Merkel


Zapraszamy do wysłuchania debaty online pt. "Nowa polityka zagraniczna Niemiec i zwrot ku Rosji?.


WIĘCEJ INFORMACJI

POLSCY NAUKOWCY
Adam Jan Kanty Ostaszewski


O Adamie Janie Kantym Ostaszewskim - synu ziemianina i pisarza Teofila Ostaszewskiego - nazywany Leonardem ze Wzdowa opowiada dr Grzegorz Osiński z WSKSiM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

POLSCY NAUKOWCY
NAPOLEON NIKODEM CYBULSKI


Fizjolog, współodkrywca adrenaliny, jeden z twórców endokrynologii, współodkrywca prądów czynnościowych mózgu oraz pionier elektroencefalografii.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD - POLSCY NAUKOWCY
KAZIMIERZ PRÓSZYŃSKI


O Kazimierzu Prószyńskim - polskim przedsiębiorcy, operatorze filmowym, reżyserze, inżynierze oraz wynalazcy opowiada dr Grzegorz Osiński z WSKSiM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE
BAŁKANY ZACHODNIE
OBSZAR RYWALIZACJI MOCARSTW ŚWIATOWYCH


Problem Bałkan Zachodnich zaczyna nabierać znaczenia. Wielu ekspertów wypowiada się w tej materii. RODM w Toruniu również bierze udział w bieżącym dyskursie.


WIĘCEJ INFORMACJI

WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA W KONTEKŚCIE
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NATO, UE
ORAZ INICJATYWY TRÓJMORZA


Stosunki dyplomatyczne między Polską a Rumunią zostały nawiązane 22 czerwca 1919 r. Po II wojnie światowej Polska (Polska Ludowa) i Rumunia (Socjalistyczna Republika Rumunii) nawiązały stosunki dyplomatyczne 13 VIII 1945 r. na szczeblu ambasad.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA W KONTEKŚCIE
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NATO, UE
ORAZ INICJATYWY TRÓJMORZA


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE
UNIA EUROPEJSKA - AKTUALNE WYZWANIA
POLITYKI GOSPODARCZEJ
 


WIĘCEJ INFORMACJI

DYSKUSJA ONLINE:
DEZINFORMACJA ROSYJSKA,
A STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE
WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
OSTATNIA ARMIA RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW.
POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA NA SYBERII I DALEKIM WSCHODZIE W LATACH 1918-1920


WIĘCEJ INFORMACJI

DYSKUSJA ONLINE:
POLSKI RZYM ARTYSTYCZNY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
"CHWAŁA ORĘŻA POLSKIEGO: GEN. T. ROZWADOWSKI"


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD - ROZMOWA ONLINE:
"OBLICZA POPULIZMU NA ŚWIECIE"


WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA / DEBATA ONLINE:
Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE:
BAŁKANY ZACHODNIE A WSPÓŁPRACA Z UE I POLSKĄ W DOBIE PANDEMII


WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja ONLINE:
Międzynarodowa, Interdyscyplinarna „#VISUALIZATION SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK”


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
Litewskie tradycje Konstytucji 3 Maja.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej


WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA ONLINE:
Polski Londyn artystyczny po II wojnie światowej - część 2


WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA ONLINE:
Polski Londyn artystyczny po II wojnie światowej - część 1


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE: JÓZEF BECK I "POLITYKA RÓWNOWAGI"


WIĘCEJ INFORMACJI

Rok 2021 w Niemczech. Między pandemią a odejściem Angeli Merkel


WIĘCEJ INFORMACJI

PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W OKRESIE STALINIZMU


WIĘCEJ INFORMACJI

WIĘCEJ INFORMACJI


LOSY DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1939-1945
WYKŁAD ONLINE: WSPÓŁCZESNA SYTUACJA CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIEWYKŁAD ONLINE:
Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r.
Wykład: W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ PRYMASA TYSIĄCLECIA

Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu

CZĘŚĆ TRZECIA

Koronacje wizerunków maryjnych dokonane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.


CZĘŚĆ DRUGA

Obecność prymasa Stefana Wyszyńskiego na obchodach milenijnych chrztu Polski na Kujawach i Pomorzu
 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej
 
Debata
"NOWA" TURCJA I JEJ POLITYKA ZAGRANICZNA:
MIĘDZY NATO A AMBICJAMI REGIONALNYMIWIĘCEJ INFORMACJI

Debata
Geopolityczne aspekty
konfliktu o Górski KarabachWIĘCEJ INFORMACJI


Dzień Papieża Jana Pawła II:
w 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.WIĘCEJ INFORMACJI

Dokąd zmierza Białoruś?
Stan obecny i perspektywy
rozwoju sytuacji politycznejWIĘCEJ INFORMACJIPRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁĄ DEBATĘ

Debata online:
Dokąd zmierza Białoruś? Stan obecny i perspektywy rozwoju sytuacji politycznej


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

WYKŁAD ONLINE DRA KRYSTIANA CHOŁASZCZYŃSKIEGO: „CHWAŁA ORĘŻA POLSKIEGO: JAN KAROL CHODKIEWICZ”
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

WYKŁAD ONLINE: „WOJSKO POLSKIE W WALKACH Z BOLSZEWIKAMI WE WSCHODNIEJ ROSJI I NA SYBERII 1918-1920”


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Debata online: Zapobieganie przemocy na tle religii lub przekonań

PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Wykład: „Chwała oręża polskiego: Hetman Stanisław Żółkiewski”


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Wykład: Ziemia Dobrzyńska w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r.
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Wykład online: Istota i ustrój jednostek samorządu terytorialnego w III RP


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Wykład online: Podział administracyjny i samorząd terytorialny II RP
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Debata online: Katyń i anty-Katyń. Współczesna polityka historyczna Rosji


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Debata on line: Sytuacja polityczna na Bałkanach z perspektywy Zagrzebia i Belgradu
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Samorząd terytorialny I Rzeczypospolitej. Rozmowa z prof. Wojciechem Polakiem zorganizowana przez RODM Toruń


PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Wykład anglojęzyczny prof. Christiana Esguerry z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU

PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

100. urodziny Jana Pawła II

PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Dlaczego biało-czerwona
PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

Sytuacja pandemiczna w Afryce

PRZECZYTAJ i ZOBACZ CAŁY WYKŁAD

W 75. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami: dwie daty zakończenia II wojny światowej