SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

OFERTA DLA SZKÓŁ


Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oferuje wykłady i warsztaty, dla szkół w województwie kujawsko-pomorskim, związane z szeroko pojętą tematyką międzynarodową i zagraniczną. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie na terenie zainteresowanych placówek oświatowych lub w siedzibie ośrodka przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu.

Dodatkowo RODM przekazuje materiały związane z tematyką zajęć.


Przykładowe tematy dla uczniów liceów i gimnazjów:

 1. Historia praw człowieka
 2. Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 3. Prawa człowieka i ich naruszanie we współczesnym świecie
 4. Inni u nas, my u innych - o Polonii, mniejszościach narodowych i etnicznych
 5. Polskie tradycje demokratyczne
 6. Środki masowego przekazu we współczesnym świecie
 7. Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa
 8. Współczesna polska polityka zagraniczna
 9. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków
 10. Co Polska dała światu – uczmy się być dumni
 11. Zaczęło się w Polsce … Transformacja w Europie 1989
 12. Wkład Polski w budowanie nowego ładu europejskiego – porównanie modeli transformacji gospodarczej w krajach EŚW
 13. Organizacja i system prawny w Parlamencie Europejskim
 14. Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski
 15. Konflikty o podłożu religijnym we współczesnym świecie(Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka)
 16. NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski
 17. Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonadro da Vinci oraz Bill Gates
 18. Współczesne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Polski
 19. Geopolityka i geostrategia PolskiZgłoszenia prosimy kierować na adres:

rodm@rodm-torun.pl

RODM Toruń

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34