SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJWirtualne wystawy

Współcześni prześladowani

Oblicza represji i prześladowań religijnych w wybranych państwach Arfyki i Azji

CZYTAJ WIĘCEJ - E-BOOK W FORMACIE PDF


Wolności religijnej jest naturalną zdolnością człowieka do poznawania prawdy obiektywnej, dotyczącej sensu jego życia. Dlatego też jest zaliczana do praw człowieka, tzn. takich praw, które przysługują jednostce ze względu na to, że jest człowiekiem, i to niezależnie od jakichkolwiek cech różnicujących, przynależności państwowej i społecznej. Tak rozumiana wolność religijna opiera się na prawie naturalnym oraz przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która z kolei jest źródłem wolności i praw, w tym wolności sumienia i religii. Wolność religijna jako podmiotowe prawo człowieka ukształtowała się w wyniku wielowiekowego procesu, który rozpoczął się pod wpływem chrześcijaństwa już w starożytnym Rzymie, a rozwinęła w demokratycznych państwach prawa w drugiej połowie XX w.

Jednak ostatnimi czasy, szczególnie w drugim dziesięcioleciu XXI w. można zaobserwować proces zwalczania, czy wręcz likwidacji wolności religijnej w niektórych regionach Ziemi. Raport opublikowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2021 r. pt.: Wolność religijna na świecie z 2021. Podsumowanie, bardzo czytelnie podkreśla wzrost liczby osób prześladowanych z przyczyn religijnych w ciągu ostatnich dwóch lat w niemal wszystkich zakątkach naszego globu.facebook